کمپ ترک اعتیاد ازگل
پذیرش در اجتماع پس از ترک اعتیاد
اخبار و مقالات

پذیرش در اجتماع پس از ترک اعتیاد

اجتماع پس از ترک اعتیاد: زمانی که تازه وارد برنامه بهبودی می شویم ، به ما می گویند ، که برای ما مهم نیست که شما چه چیز و چقدر مصرف کرده اید و یا آن را از چه کسی و از کجا خریده اید. کارهایی که در گذشته کرده اید یا دارایی و نداری شما برای ما بی تفاوت است.

ادامه مطلب
تیر ۱۷, ۱۴۰۳
0
اخبار و مقالات

رابطه آگاهانه پس از ترک اعتیاد

آگاهی پس از ترک اعتیاد و آموزش آن در کمپ ترک اعتیاد، ما نمی توانیم دیگران را دوست داشته باشیم مگر اول خود را دوست داشته باشیم ، حقیقت ندارد. برعکس این دقیقا کاری است که ما انجام می دهیم. ما همدلی را تجربه می کنیم، که کم کم به چیزی بزرگتر تبدیل می شود.

ادامه مطلب
تیر ۶, ۱۴۰۳
0
اخبار و مقالات

شهامت اعتماد پس از ترک اعتیاد به خانواده و روابط احساسی فردی

شهامت پس از ترک اعتیاد: هیچ روش درست یا غلطی برای تجربه کردن عشق وجود ندارد مسئله مهم این است که ما به خود اجازه دهیم تا از این امتیاز استفاده کنیم عشق یک مسئله اتفاقی است و ما ممکن است عاشق هر کسی شویم ممکن است که این عشق خوب و منطقی به نظر نرسد یک زوج خوشبخت مسئله را به این گونه مطرح می کنند

ادامه مطلب
تیر ۲, ۱۴۰۳
0
اخبار و مقالات

نیازهای ما پس از ترک اعتیاد

نیازهای ترک اعتیاد پس از درمان اعتیاد در کمپ ترک اعتیاد ما پذیرش بیشتری از خود و شرایطمان پیدا می کنیم ما یاد می گیریم که با خود راحت باشیم و به خواسته ها و مسئولیت های خود به طور مناسب بپردازیم. زمانی که متوجه می شویم داشتن شریک زندگی ، دیگر مثل گذشته برایمان یک نیاز نیست ، شگفت زده می شویم.

ادامه مطلب
خرداد ۲۹, ۱۴۰۳
0
اخبار و مقالات

روابط عاشقانه و اصول ارتباط پس از ترک اعتیاد در کمپ ترک اعتیاد

اصول ارتباط کمپ ترک اعتیاد در مورد رابطه عاشقانه، که میگوید: با نوشتن درباره آنچه میخواهیم ، آنچه که درخواست میکنیم و چیزی که بدست می آوریم آغاز میکنیم. زمانی که این سوالات ساده را از خود بپرسیم ، تشخیص میدهیم که چگونه میتوانیم از ابزار بهبودی جهت تغییر رفتار و تغییر تجربه خود با صمیمیت استفاده کنیم.

ادامه مطلب
خرداد ۲۶, ۱۴۰۳
0
اخبار و مقالات

جبران خسارت و اصلاح پس از ترک اعتیاد

جبران خسارت ترک اعتیاد با تغییر رفتار ، دیگر رد پایی از هرج و مرج و صدمه از خود باقی نمیگذاریم. ما دریافته ایم که بعضی از خسارات را نمیتوان خنثی کرد. مواردی هست که خساراتی که زده ایم برای دیگران غیر قابل بخشش است.

ادامه مطلب
خرداد ۲۱, ۱۴۰۳
0
اخبار و مقالات

نقش خانواده در ترک اعتیاد

نقش خانواده در ترک اعتیاد، شاید هیچ چیز نتواند مانند فرزند داشتن ، دیدگاه ما را نسبت به کودکی مان تغییر دهد. ما همینطور دیدگاه متفاوتی نسبت به پدر و مادر خود پیدا میکنیم و در ضمن میتوانیم به خود از چشم فرزندانمان نگاه کنیم. ما خیلی دلمان میخواهد که در این کار، یعنی فرزند داشتن موفق باشیم، اما نمیدانیم چطور .

ادامه مطلب
خرداد ۱۹, ۱۴۰۳
0
اخبار و مقالات

ارتباط خانواده بیمار معتاد پس از ترک اعتیاد

ارتباط خانواده بیمار معتاد پس از ترک اعتیاد میتواند یکی از بزرگترین چالش ها باشد. ما همیشه یک احساس خاص نسبت به اعضای خانواده نداریم. بعضی اوقات تمام دوران کودکی به نظرمان زیبا میرسد و بعضی اوقات هم آن را فاقد هر نوع خوشی و ارزشی میبینیم.

ادامه مطلب
خرداد ۱۴, ۱۴۰۳
0
اخبار و مقالات

برنامه بهبودی در کمپ ترک اعتیاد

روابط ما در برنامه بهبودی ترک اعتیاد ممکن است شبیه هیچ یک از روابط دیگرمان نباشد اما به این معنی نیست که تنها روابط ما در زندگی یا مهم ترین آن است. قبل از مراجعه به کمپ ترک اعتیاد و ترک مواد مخدر و محرک روابط خاصی نداشتیم.

ادامه مطلب
خرداد ۹, ۱۴۰۳
0
اخبار و مقالات

رفیق دوران ترک اعتیاد در کمپ ترک اعتیاد

رفیق دوران ترک اعتیاد ممکن است اولین افرادی که در بهبودی به ایشان نزدیک می شویم را صرفا به خاطر در دسترس بودنشان یا به خاطر شرکت در جلسات کمپ ترک اعتیاد،همیشگی مان ، انتخاب کنیم. زمانی که در بحران هستیم ، مهم نیست که به کسی اعتماد داریم یا نه ، فقط دست کمک دراز می کنیم و سپاسگزار خواهیم بود که اگر کسی دست ما را بگیرد و ما را از لبه پرتگاه نجات دهد. ما لازم است اعتماد کنیم ، حتی قبل از اینکه تشخیص دهیم چه کسی قابل اعتماد است.

ادامه مطلب
خرداد ۶, ۱۴۰۳
0
آموزشی

تاثیر کلاس های 12 قدم کمپ ترک اعتیاد معتادان گمنام و برنامه های بهبودی

در ابتدا که برنامه بهبودی آغاز به کار کرد 12 قدم کمپ ترک اعتیاد این ایده ساده که معتادان می توانند در جامعه بهبود یابند و نیاز نیست که برای مدت طولانی ایشان را از جامعه دور نگه داشت افراطی به نظر می رسید. امروزه برای اکثر ما صمیمیت و عشقی که نسبت به اعضای دیگر تجربه می کنیم بر اثر انقلابی است که بهبودی ما به وجود آورده است.

ادامه مطلب
خرداد ۲, ۱۴۰۳
0
اخبار و مقالات

بهبودی ترک اعتیاد با کمک ارتباط با دیگران در کمپ ترک اعتیاد

معجزه کمپ ترک اعتیاد یعنی ما به یکدیگر نیاز داریم و همین طور لازم است با دنیای اطراف خود سر و کار داشته باشیم تا بهبود یابیم. پاک زیستن به معنی رابطه است: رابطه با خود ، با عزیزان خود ، با اعضای انجمن ، با جامعه و در نهایت با نیروی برترمان. افرادی که در زندگی ما حضور دارند ، وسیله ای هستند تا ما با استفاده از آن بتوانیم وقار و متانت را تجربه کنیم.

ادامه مطلب
اردیبهشت ۲۹, ۱۴۰۳
0
اخبار و مقالات

شهامت برای ترک اعتیاد در کمپ ترک اعتیاد

شهامت ترک اعتیاد در کمپ ترک اعتیاد ازگل، جهت پذیرفتن آنچه که نمی توانیم تغییر دهیم ، اغلب پس از شهامت تغییر آنچه که می توانیم به ما دست می دهد. به شهامت و فروتنی نیاز است تا درب های قدیمی را ببندیم و دربی جدید بگشاییم. اکثر ما بدون هیچ شهامتی به کمپ ترک اعتیاد مراجعه کردیم

ادامه مطلب
اردیبهشت ۲۴, ۱۴۰۳
0
اخبار و مقالات

آیا مرگ، بیمارستان، زندان پایان بیماران دارای اعتیاد است؟

پایان کمپ ترک اعتیاد. ما در این رابطه در نشریات خود صحبت کرده ایم ، ما در هر جلسه خاطرنشان می کنیم پایان بیماری اعتیاد زندان، بیمارستان و مرگ است، اما هر بار که یکی از ما فوت می کند، عموما عکس العمل ما نیز مانند دیگر انسان ها شوکه شدن، تعجب و اضطراب است.

ادامه مطلب
اردیبهشت ۲۱, ۱۴۰۳
0
اخبار و مقالات

کنترل افکار و چالش ها در کمپ ترک اعتیاد

چالش کمپ ترک اعتیاد، برای ما به خاطر بیماری مان متفاوت است. این مسئله ممکن است توسط وسواس و خودمحوری برای ما بیش از حد بزرگ شود، یا ممکن است بیش از دوستان و همسایگان غیر معتاد خود نسبت به آن عکس العمل نشان دهیم.

ادامه مطلب
اردیبهشت ۱۵, ۱۴۰۳
0
اخبار و مقالات

بحران های روحانی و عاطفی پس از ترک اعتیاد

ما در جلسات کمپ ترک اعتیاد و همین طور در نشریات خود درباره بحران ترک اعتیاد عدم سلامت عقل اعتیاد بسیار صحبت می کنیم و در حالی که بسیار واضح است که افکار و طرز فکر ما توسط بیماری مان از شکل طبیعی خارج شده است، اما با آنچه پزشکان و افراد حرفه ای بیماری روانی می نامند کاملا متفاوت است.

ادامه مطلب
اردیبهشت ۱۵, ۱۴۰۳
0
اخبار و مقالات

ناتوانی پس از ترک اعتیاد

ناتوانی ترک اعتیاد یکی از خواندنی های ما به نام فقط برای امروز می گوید که سعی خواهم کرد از زاویه بهتری به زندگی نگاه کنم اگرچه اکثر ما معتادها از تغییر اجتناب می کنیم، اما خوب می دانیم که تغییر در درکمان از زندگی توسط تغییر دیدگاه هایمان بسیار مفید خواهد بود.

ادامه مطلب
اردیبهشت ۱۰, ۱۴۰۳
0
آموزشی

ترک اعتیاد و ارتباط با خداوند

‎ممکن است بخواهیم هنگام ترک اعتیاد و ارتباط با خداوند شروع به معامله کنیم و به او قول انجام کارهای بسیاری بدهیم اگر که مشکلمان برطرف شود. این نوع معامله غیر معمول نیست، اما خطرناک است و اغلب مضر.

ادامه مطلب
اردیبهشت ۷, ۱۴۰۳
0
اخبار و مقالات

بررسی بیماری اعتیاد و انکار آن در کمپ ترک اعتیاد

بین انکار و امتناع نیز تفاوت وجود دارد زمانی که در انکار بیماری اعتیاد هستیم خود از آن آگاه نیستیم. ممکن است دلیل و گواه آن بسیار واضح باشد، اما ما نتوانیم آن را ببینیم. اما وقتی که اقرار کنیم و بگوییم که من در انکار هستم شروع به خارج شدن از حالت انکار می کنیم.

ادامه مطلب
فروردین ۲۷, ۱۴۰۳
0
آموزشی

بیماری جسمی همراه با بیماری اعتیاد

اکثر ما از بیماری های دیگری به غیر از اعتیاد رنج می بریم بعضی از آنها ممکن است پیامد مستقیم اعتیادمان باشند یا حاصل اتفاقاتی که در دوران مصرف برایمان اتفاق افتاده است. معمولا پس از ترک مواد مخدر و مواد محرک در کمپ ترک اعتیاد بیماری های جسمی ما شروع به نمو و پدیدار شدن می‌نمایند.

ادامه مطلب
فروردین ۱۸, ۱۴۰۳
0
برچسب ها: