کمپ ترک اعتیاد ازگل
تاثیر روحانیت و معنویت در کمپ ترک اعتیاد
تاثیر مدار پاداش بر ترک اعتیاد
تاثیر روحانیت و معنویت در کمپ ترک اعتیاد

عملکرد کمپ ترک اعتیاد ازگل در رابطه با اعتقادات و معنویت افراد و رشد فکری آنها نسبت به روحانیت درونی با برگزاری جلسات گروهی و فردی.

هر قدر که رفتار و عملکرد ما با باورهای ما سازگارتر و مطابق تر شود، درک بهتری ازخود واقعیمان پیدا می‌کنیم. اگر چه ما بیماری داریم که لازمه آن مراقبت از افکارمان است ، اما میتوانیم هم خوبی ها و هم بدی های خود را ببینیم. وقتی که در کمپ ترک اعتیاد بودیم تراز نامه میگیریم و توجه کردن به اعمال و انگیزه هایمان را تمرین میکنیم، ممکن است این احساس به ما دست دهد که نقص های ما شخصیت ما را تعریف میکند ناخوشایندترین چیزها درباره‌ی ما، آنهایی است که حقیقت بنظر میرسند.

اما حتی اگر چیزهای دردناکی درباره ی خود پیدا کنیم، میدانیم که کل حقیقت در مورد خود واقعی ما نیستند ما درک میکنیم که روح ما جدا نیست، بلکه جزئی از ما است. ما نسبت به چیزهایی که برایمان خوب است، آگاهی پیدا میکنیم. شخصیت درهم شکسته ما، تبدیل به شخصیتی یکپارچه و کامل می‌شود.

عملکرد کمپ ترک اعتیاد بر باورهای فردی

هر قدر که رفتار و عملکرد ما با باورهای ما سازگارتر و مطابق تر شود، درک بهتری ازخود واقعیمان پیدا می‌کنیم. اگر چه ما بیماری داریم که لازمه آن مراقبت از افکارمان است ، اما میتوانیم هم خوبی ها و هم بدی های خود را ببینیم. وقتی که در کمپ ترک اعتیاد بودیم تراز نامه میگیریم و توجه کردن به اعمال و انگیزه هایمان را تمرین میکنیم، ممکن است این احساس به ما دست دهد که نقص های ما شخصیت ما را تعریف میکند ناخوشایندترین چیزها درباره‌ی ما، آنهایی است که حقیقت بنظر میرسند.

اما حتی اگر چیزهای دردناکی درباره ی خود پیدا کنیم ، میدانیم که کل حقیقت در مورد خود واقعی ما نیستند ما درک میکنیم که روح ما جدا نیست، بلکه جزئی از ما است. ما نسبت به چیزهایی که برایمان خوب است، آگاهی پیدا میکنیم. شخصیت درهم شکسته ما، تبدیل به شخصیتی یکپارچه و کامل می‌شود.

درستی و امانت داری به ارمغان آورنده ی یکپارچگی کامل است . که به این معنی است که: اعمال ما، افکارما، احساسات ما، ایده های ما و ارزش های مان با یکدیگر همخوانی داشته باشند. برای اکثر ، ما زمان زیادی نیاز است تا به اینجابرسیم، و زمان بیشتری تا احساس کنیم که این حالت واقعی است

عملکرد کمپ ترک اعتیاد بر جلسات معنوی

ما بیشتر و بیشتر قادر خواهیم بود که رفتار و عملکردمان را با ارزش ها و باورهایمان مطابق و سازگار سازیم تا با احساسات و عکس العمل هایمان. اگر بگذاریم تا روحانیت و معنویت در مسیر پاکی و بهبودی ساده باشد آنگاه اجازه داده ایم تا جهانی شود.

هر چیزی را که به عنوان نیروی برتر قبول داریم یا حتی اگر نیروی برتری نداریم به هرحال هر یک از ما دارای روح هستیم، یعنی : نوری که از درون به ما حیات میبخشد و مارا آن چیزی که هستیم میسازد یکی از مددجویان در کمپ ترک اعتیاد که بودیم میگفت : (روح من تنها چیزی بودکه درمن زنده بودوجسم من را مانند یک حیوان خانگی نافرمان به هرسو میکشید. در آن زمان ها فکر میکردم که روحم مرده است . اما اینگونه نبود ، بلکه اتباط ما باهم قطع شده بود.)

تازه واردان در کمپ ترک اعتیاد که می‌آیند گاهی سوال میکنند که بیداری روحانی برای ایشان چه زمانی اتفاق خواهدافتاد. اما پرسیدن همین این سؤال، نشانگران است که این اتفاق از قبل افتاده است. ممکن است ما قادر نباشیم دست بر روی یک لحظه خاص به عنوان شروع بیداری روحانیمان بگذاریم، اما میدانیم که درحال حاضربیدارهستیم.

باکنار رفتن آشفتگی و بهم ریختگی که حقیقت را ازماپنهان میکنند، میبینیم که روح ما درخشان تر و درخشان تر میشود .زیبایی خاصی را میتوان در چشمان یک نفردیگر دید، شاید یک تازه وارد که پذیرش می‌شود در کمپ ترک اعتیاد هنوز بر روی ابرهای صورتی است، یا یک عضو قدیمی که به نظر میرسد انرژی و درخشندگی او فضای کمپ را پر میکند. این احساس همچنین نیز دررجلسات به ما دست میدهد خیلی از ما این تجربه را داشته ایم که وارد ساختمانی میشویم که در آنجا چندین جلسه در آن واحد درجریان است، اما فقط جلسه بهبودی است که دران احساس میکنیم درخانه خودهستیم.

 

بررسی ترک اعتیاد بر مغز

یادگیری و رشد فکری یکی از عملکردهای کمپ ترک اعتیاد است.

به همین طریق نیز, یاد میگیریم که جهت پی بردن به اراده خداوند اغلب فقط لازم است در جلسه حاضر شویم. زمانی که با تمایل و روشن بینی درصحنه ی زندگی حاضر شویم، شرایط و چیزهای مناسب نیز بدون اینکه نیاز باشد به دنبالشان بگردیم ،سره راه ما قرار میگیرند. همانطورکه یک راهنما در کمپ ترک اعتیاد بودیم میگفت: (صبح که ازخواب بیدار میشوید، بلند شوید و اجازه دهید که پایتان بازمین آشنا شود. دوش بگیرید، بر سر قرارهایتان حاضرشوید و تعهدات خود را محترم بشمارید. اگر به مانع برخوردید، بچرخید و یک راه جدیدپیداکنید.)

ما یاد میگیریم که به وجدان خود گوش دهیم_ یعنی به آن ندای درونی آرام و ریزی که به ما میگوید که در مسیر درست قرار داریم یا خیر _ راه جدیدی که برای ما باز میشود، اصولا ازجایی است که انتظارش را نداریم و ما را به یک مسیر، فرصت یا معجزه ای رهنمون میسازد که فکرش را هم نمیکردیم.

اقدام و عمل خلاقانه ، فقط از سره راه خداوند کنار رفتن نیست. از زمانی که شروع به زندگی واقعی میکنیم، درمورد اینکه زندگی خود را به چه مسیری و چگونه رهنمون سازیم، حق انتخاب های بیشماری داریم . اینکار با حضور فعالانه در زندگی شروع می‌شود، اما به آن ختم نمی‌شود.

 

نظرات بیماران کمپ ترک اعتیاد در مورد معنویت و روحانیت فردی

یکی از مددجویان در کمپ ترک اعتیاد و در جلسه که بودیم مشارکت میکرد که: (من هرلحظه از نیروی برترخود دعوت به عمل میاورم و از او درخواست کمک میکنم تا درمسائل روزمره به من کمک کند تا بتوانم به تک تک این مسائل عشق بورزم. باور من این است اراده خداوند برای من، زندگی توام با سپاس گذاری است، حتی برای چیزهای کوچک.) توانایی در پذیرش زندگی طبق شرایط آن، جزئی ضروری لاینفک از بیداری روحانی است. ما باید آنرا بپذیریم، یا ناراحت و تیره وقت باقی بمانیم. زندگی روحانی یعنی اینکه بدانیم همیشه جا برای رشد هست.

یکی از بیماران در حال بهبودی مشارکت میکرد که: ( بنظر من روحانیت، یک مکاشفه ای لحظه ای نیست بلکه درکی آرام از این است که من دیگر کارهای منفی گذشته را انجام نمیدهم. من احساس میکنم که با دنیای خود هم تراز و هماهنگ هستم.) ما همدلی و اگاهی از وجود دیگران را تجربه میکنیم اعتماد بنفس وتوانایی ما ترمیم میشود. خود را جزیی از کل میبینیم و خواهان زندگی هماهنگ با آن میشویم.

هیچ یک از موارد فوق به این معنی نیست که ما اتوماتیک به هرچه که آرزو داریم، خواهیم رسید رابطه ما با نیروی برتری که خود درک میکنیم خیلی مهم تر از ان است که فکر میکنیم فقط در دوران خوبی و خوشی باید پیشرفت کند و رونق داشته باشد.

 

ارزیابی عملکرد کمپ ترک اعتیاد در مورد رشد معنوی و روحانی

زندگی چیزهایی به ما میدهد و چیزهایی را از ما میگیرد، و هیچ خصومت شخصی نیز در کارنیست. پیدا کردن شناخت از بیداری روحانیمان شامل این میشود که با زندگی دقیقا باهمان شکلی که در برابر ماقرار میگیرد کنار بیاییم. اما لحظاتی برای خیلی از ما، پیش میاید که نمیتوانیم اتفاقات را بپذیریم.

ما درد میکشیم می‌ترسیم و اغلب عصبانی میشویم بعضی اوقات گیج میشویم و فکر میکنیم زندگی روحانی و معنوی به این معنی است که شاد باشیم و هر چه میخواهیم بدست آوریم و اگرخوشحال نباشیم وزندگی به دلخواه ما نباشد فکر میکنیم که حتما چیزی سرجایش نیست.

خیلی خوب بود اگر این حرف ها واقعیت داشت اما بهبودی داستان شاه پریان نیست . زمانی که چیزی یا کسی را از دست میدهیم، زمانی که خبری به ما میرسد که اصلان میخواستیم بشنویم یا باشرایطی روبرو میشویم که حاضربودیم همه چیزمان را بدهیم تا آنرا تجربه نکنیم، نباید فکر کنیم که روحانیت برای ما کار نمیکند.

درواقع اینگونه شرایط است که در آن میتوان روحانیت را با توان قدرتش مشاهده کرد، عکس العمل ما در برابر رویدادها و برداشت ما از نقشمان در آنها مناسب تر و شایسته تر میشود ما میتوانیم نسبت به اتفاقات عکس العمل بدون افراط و تفریط نشان دهیم. ما میتوانیم درزمان حال زندگی کنیم.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *