کمپ ترک اعتیاد ازگل
خوشی و سلامتی پس از درمان اعتیاد
خوشی و سلامتی پس از درمان اعتیاد

کمپ ترک اعتیاد نمونه ازگل و القای ذهنی به بیمار که زندگی یک ماجراست و قادر هستیم تجاربی در آن داشته باشیم که فکرش را هم نمی‌کنیم. ما قادر خواهیم بود که ورای محدودیت‌های که خود به وجود آورده ایم، زندگی کنیم اگر در برابر محدودیت‌های واقعی تسلیم شویم.

ما قادر خواهیم بود که ورای محدودیت‌های که خود به وجود آورده ایم، زندگی کنیم اگر در برابر محدودیت‌های واقعی تسلیم شویم. هر بار که راهی بسته شود، راه جدیدی گشوده خواهد شد: خویشتن پذیری با خود، تمایل به کشف خلاقانه راه‌های جدید را به همراه می‌آورد.

اکثر ما در مورد وقت، فرصت و توانایی‌هایی که در گذشته از دست داده‌ایم، احساس ندامت و پشیمانی می‌کنیم، اما اگر شرایط کنونی را با روشن بینی بررسی کنیم، در می‌یابیم که حق انتخاب‌هایی داریم که هرگز آنها را در نظر نگرفته بودیم.

باید ها در کمپ ترک اعتیاد نمونه

ما با کلمه (باید) رابطه بدی داریم. ما قسمت بزرگی از زندگی خود را صرف جنگیدن بر علیه انتظارات دیگران از خود کرده‌ایم، اما وقتی پاک شدیم، دریافتیم که فهرست بلندی از کارهایی که “باید” انجام دهیم در دست داریم. ممکن است اینقدر برای خود” باید” ساخته باشیم که علیرغم بهترین کوشش خود، باز هم احساس بدی داشته باشیم.

توقع از خودمان می‌تواند به حدی باشد که ما را زمین گیر کند. یک قسمت از کاری که برای شکل دادن رفتارها و عادت جدید می‌توان انجام دهیم، این است که به جای استفاده از “باید” دلیل بهتری برای اقدام و عمل در زندگی پیدا کنیم.

پاداش هایی که بعد از ترک اعتیاد دریافت می‌کینم

رفتاری که پاداش خود را به همراه داشته باشد، خیلی بهتر و راحت‌تر جزوی از زندگی ما می‌شود، تا اقدام به کاری با این تصور که مجبور به انجامش هستیم. البته لازم است تا ما برای دستیابی به پاداش رفتارهایمان، پشت کار داشته باشیم.

این پاداش چه آرامشی باشد که در حین تمرین رفتار جدید تجربه می‌کنیم، چه سپاسگزاری باشد که جهت پیشرفت در مهارت‌های جدید احساس می‌کنیم، به هر حال باعث خشنودیمان می‌شود، زیرا  توانستیم  نسبت به خود  متعهد باشیم.

برای بعضی از ما نرمش و ورزش سبک کاری است که انجام می‌دهیم یا فکر می‌کنیم بهتر است انجام دهیم تا از سلامتی خود مراقبت کنیم. اما برای بعضی، دیگر معنای عمیق‌تری دارد، یکی از بچه های بهبود یافته د کمپ ترک اعتیاد در جلسه می‌گفت که: زمانی که در حال دویدن هستم، احساس می‌کنم در حال دعا کردن هستم، و افکارمان باز و شفاف می‌شود.

جلسات-درمانی-و-جشن-تولد-با-حضور-حسن-نجفی

اهمیت و خود مراقبتی بعد از ترک اعتیاد

دست یافتن به اتصالی روحانی در حین ورزش، برای بعضی از ما راحت‌تر است تا مراقبت هنگامی که بی‌حرکت در مکان نشسته‌ایم. اگر ورزش را قسمتی از تمرین روحانی خود بدانیم، آسان‌تر می‌توانیم آن را ادامه دهیم، تا اینکه آن را فقط کاری بدانیم که فکر می‌کنیم باید انجام دهیم.

برخی از ما مراقبت از خود را، جزئی از فرآیند جبران خسارت می‌دانند. ما با عدم سوء استفاده از خود شروع میکنیم، و به آهستگی یاد میگیریم تا با جسم، فکر و روح خود با احترام و عزت رفتار کنیم. وقتی که برای خود و سلامتی‌مان همانند یک دوست محترم اهمیت قائل شویم، احساساتمان نسبت به آنچه که هستیم و آنچه که می‌توان باشیم، تغییر می‌کند.

تاثیر کمپ ترک اعتیاد نمونه بر روی اعتماد به نفس بعد از ترخیص

ما از باید، بایست و مجبوریم دست برمی‌داریم، و در می‌یابیم که اهمیت قائل شدن برای خود، یک کار سخت و طاقت فرسا نیست بلکه یک امتیاز و مزیت است. اگر با خود به مهربانی رفتار کنیم، یاد می‌گیریم تا برای خود ارزش قائل شویم.

ورزش منظم راهی است برای تمرین احترام به نفس نویافته ما، تا رابطه متفاوتی با جسم خود داشته باشیم. ما می‌توانیم از آشفتگی عاطفی خود در مورد اینکه چه شکلی هستیم یا باید چه شکلی باشیم، رها شویم و خود را همانگونه که هستیم، دوست داشته باشیم.

دست یافتن به اهداف بعد از ترک اعتیاد

ما قادر خواهیم بود که با وقار باشیم، و با دیگران با احترام رفتار کنیم. ما دیگر می‌توانیم احساس وحدت وجود کنیم. یعنی: از این ایده ایی که جسم من از روح من و خود من مجزا است، دست برمی‌داریم.

ما احساس می‌کنیم که از لحاظ جسمی، با طراوت و نو شده‌ایم، و می‌بینیم که قادریم ورای محدودهای که برای خود تصور می‌کردیم، پیشرفت کنیم. تعیین اهداف جسمی برای خود و دستیابی به آن، پاداش عالی در بر دارد.

زمانی که از طریق تمرین اصول برنامه، به رهایی از بیماری خود دست یابیم، یاد می‌گیریم که انضباط نیز در واقع جزوی از این رهایی است: ما می‌توانیم پیگیری رویاهای خود را داریم، و به یک یک اهدافمان دست پیدا می‌کنیم ما ممکن است از دست یافتن به اهدافمان یا خیلی سالم بودن اجتناب کنیم ما از بهترین حالاتی که می‌توان باشیم دوری می‌کنیم زیرا یا احساس می‌کنیم که لیاقتش را نداریم و یا از تغییر می‌ترسیم.

12 قدم کاربردی تا ترک اعتیاد

اتفاقات ساده در ایجاد اولگوی زندگی سالم

بعضی اوقات دعا کردن برای تمایل می‌تواند فرایند تغییر را آغاز کند. کاری به سادگی تهیه یک غذای مناسب برای خودمان، ممکن است اولین حلقه زنجیر باشد زمانی که الگوهای سالم را به زندگی خود وارد می‌کنیم، احساس طراوت و نو شدن می‌کنیم، و تمایل پیدا می‌نماییم، تا اهداف تازه ایی برای خود ایجاد کنیم.

زمان زیادی لازم است تا ما از این باور که قوانین و مقررات عادی زندگی در مورد ما صدق نمی کنند، دست برداریم، از قانون محدودیت سرعت در رانندگی گرفته تا قوانین فیزیک. آشنا بودن با مرگ برای مدتی طولانی در دوران مصرف مواد مخدر و محرک باعث شده تا بعضی از ما فکر کنیم در برابر آن مصون هستیم.

رسیدن به موفقیت پاک ماندن کمپ ترک اعتیاد نمونه

اگرچه ما خوب می دانیم که آن احساس قوی حق به جانب بودن ما که توانایی حفظ عادات را به ما می داد، به راحتی از بین نمی رود. خیلی از ما با این احساس درگیر هستیم که: پاک بودن ما انقدر موفقیت و پیروزی بزرگیست که جهان باید آن را جشن بگیرد و هر چه ما می خواهیم به ما بدهد.

در برخی از ما حس کاذب و غلط حق به جانب بودن آنقدر ریشه دار است، که مراقبت از خود را مسئولیت خودمان نمی دانیم، و فکر می کنیم که وظیفه همسر، پزشک، روانشناس، درمانگر، مددیار اعتیاد و روانپزشک است که از ما مراقبت نمایند.

در موضوعات مختلف در جلسات کمپ ترک اعتیاد گفته می شود که: ما به خاطر نداشتن جنبهء قبول مسئولیت های فردی، در واقع خودمان برای خودمان گرفتاری درست می کردیم.

ایجاد حس مسئولیت در بیمار توسط درمانگران کمپ ترک اعتیاد

به نفع ما است تا با راهنمای خود در کمپ ترک اعتیاد بنشینیم و بررسی کنیم که مسئولیت های واقعی ما چه هستن: مسئول چه چیزهایی هستیم، و مسئول چه چیزهایی نیستیم؟ وقتی که خوب بررسی می کنیم، می بینیم که برای دیگران بیشتر احساس مسئولیت می کنیم تا برای خودمان.

یادگیری اینکه مراقب خود باشیم، جزئی از قبول مسئولیت برای شخص خودمان است، که می تواند به طرز عجیبی، مشکل باشد.

یکی از اعضای قدیمی در کمپ ترک اعتیاد که بودم در مشارکت خود می گفت که: هیچ چیز غم انگیزتر از یک معتاد با تحمل زیاد برای درد کشیدن، نیست. واقعیت این است که خیلی از ما با این مورد درگیر هستیم.

ویزیت بیماران توسط پزشک عمومی

سختی ها و عذاب های جسمی و روحی افراد درای اعتیاد

بعضی از ما از لحاظ جسمی سختی، مشقت و سوء استفاده فراوانی را تحمل کرده ایم، و اکثر ما عذاب های عاطفی وحشتناکی کشیده ایم. منطقی است که ما به خاطر قوی و محکم بودنمان، به خود بنازیم.

قوی و محکم بودن یک نعمت است و مطمئنا یکی از مهارت های زندگیست که ما دلمان نمی خواهد آن را از دست بدهیم. برای اکثر ما این قدرت جزئی از هویت مان است که هم بر نوع نگاه ما به خودمان و هم بر معرفی خود به دنیای اطرافمان تاثیر می گذارد.

حال سوال این است که داشتن تحمل بیش از حد، چه ایرادی دارد؟

پاسخ به سوال فوق مشخص است. وقتی می بینیم یک معتاد در حال مصرف مواد مخدر و محرک با تحمل زیاد برای درد روانه عاقبت تلخ خود است، به راحتی تشخیص می دهیم که این قدر عذاب کشیدن چقدر بی مورد است. اما ممکن است خودمان نیز در زندگی مان به نحوی مشغول انجام همین کار باشیم ، بدون اینکه متوجه باشیم.

زمانی که قدم ها را در کمپ ترک اعتیاد کار می کنیم ، در می یابیم که بیش از حد نیاز تحمل می نماییم ، احتمالا بیش از اندازه طبیعی و سالم آن. یکی از اعضاء در جلسه کمپ ترک اعتیاد مشارکت می کرد که: من سعی می کنم دیگر در سطح یک حیوان زندگی نکنم، اما وقتی که یک درد مداوم و مزمن در جسم خود را ندیده می گیرم و فکر می کنم که خودش خوب خواهد شد، در واقع در حال تحمل یک عذاب بی مورد هستم.

آموزش مراقبت از خود در کمپ ترک اعتیاد نمونه

درک کردن اینکه قواعد و قوانین کلی در مورد ما هم صدق می کنند ، به این معنی است که وقتی مشکلی وجود دارد، تامل کنیم و آن را بررسی نماییم. اگر بخواهیم مراقبت و مهماندار خوبی برای جسم خود باشیم ، باید بپذیریم که لازم است از آن محافظت و نگهداری کنیم.

وقتی که در حال بهبودی هستیم، درک می کنیم که اهمیت تازه ای در زندگی افراد خانواده خود پیدا کردیم. دوستی های عمیقی ایجاد کرده ایم و به افراد مفیدی در محیط کار و جامعه خود تبدیل شده ایم.

بهترین کمپ ترک اعتیاد در تهران

جلسات بهبودی کمپ ترک اعتیاد نمونه ازگل

در حالی که زمانی بار سنگینی بر دوش دیگران بودیم، اما اکنون برای افراد بسیاری دارای اهمیت هستیم. ما مهم هستیم ! دیگر نمی توانیم در حین بهبودی و پس از ترک اعتیاد از خود مراقبت نکنیم و رویه ایی مخرب در زندگی داشته باشیم. زیرا دریافته ایم این دروغ قدیمی که من فقط به خودم ضرر می رسانم.

بی پایه و اساس است. اگر از خود مراقبت نکنیم، افرادی که برای ما اهمیت قائل هستند از ما ناامید می شوند و اغلب باعث می شود که آنها دوباره شروع به مراقبت از ما نمایند.

مراقبت از خود یک نوع جبران خسارت نه تنها از خودمان، بلکه از کسانی که ما را دوست دارند و همچنین نیروی برترمان است. مراقبت از خود نوعی سپاسگزاری از زنده بودنمان است. شکر گذاری در جلسات صبح و عصر در کمپ ترک اعتیاد به یک رسم و شکل خاصی برای ما ایجاد نشاط و انگیزه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *