کمپ ترک اعتیاد ازگل
بازدید کارشناس اداره بهزیستی از کمپ ترک اعتیاد ازگل
  1. کمپ ترک اعتیاد ازگل
  2. /
  3. اخبار ازگل
  4. /
  5. بازدید کارشناس اداره بهزیستی…
بازدید کارشناس اداره بهزیستی از کمپ ترک اعتیاد ازگل
بازدید کارشناس بهزیستی از کمپ ترک اعتیاد

بازدید سرزده کارشناس کمپ ترک اعتیاد اداره بهزیستی شهرستان شمیرانات جناب  آقای توکلی ار کمپ نمونه ترک اعیتاد ازگل

معمولا بازدید کارشناس کمپ ترک اعتیاد و بازرسان سازمان بهزیستی کشور تهران و شمیرانات در طی ماه یا سال یک امر بدیهی است و مرکز امید رهایی راگا (کمپ اُزگل ) همواره آماده پاسخگویی در مورد فعالیت ها، آموزش ها، موارد فرهنگی، رفاهی و ورزشی بیماران است.

بازدید کارشناس بهزیستی از تیم پزشکی کمپ ترک اعتیاد

مهمترین اصل در زمان ترک اعتیاد در کمپ ترک اعتیاد چیست؟

به نظر ما شفاف سازی در درمان معتادان در حال بهبودی و خانواده ها مهمترین اصل در درمان میباشد.
انتقادات و پیشنهادات سازنده و نقد و بررسی موارد مختلف در سیر درمان همیشه بعنوان یک الگوی پیش روی کمپ ترک اعتیاد امید رهایی راگا بوده زیرا اعتقاد به این مهم همواره ما را در مسیر رشد قرار خواهد داد.