کمپ ترک اعتیاد ازگل
برنامه‌ها و اهداف پس از ترک اعتیاد
پس از ترک اعتیاد
برنامه‌ها و اهداف پس از ترک اعتیاد

اهداف پس از ترک اعتیاد ساخت شالوده و پایه بهبودی خود می‌باشد. هر قدر که امنیت بیشتری پیدا میکنیم، به همان نسبت افق دیدمان گسترده تر میشود و به اهدافی می رسیم.

که فکرش را هم نمی کردیم. خیلی از ما تحصیل را ازسر می می گیریم، یا حرفه و شغلی پیدا می کنیم یا تشکیل خانواده میدهیم باید بطور منظم شالوده و پایه بهبودی خود را پس از ترخیص از کمپ ترک اعتیاد را بررسی کنیم تا اگر خلل یا ترکی در آن ایجاد شده است آنرا ترمیم کنیم چنین شالوده و پایۀ محکمی نیاز نبود اگر که میخواستیم فقط چادری برپا کنیم اما ما داریم بر روی این شالوده و پایه یک آسمان خراش میسازیم.

این آسمان خراش باید پایه و اساس مستحکمی داشته باشد، مبادا بازسازی یک اتاق آن باعث شود تا کل ساختمان فروریزد. ابزاری که از آنها برای ساختن شالوده بهبودی استفاده میکنیم تنها ابزاری نیستند که در آینده هم به آن نیاز داریم. البته منظور این نیست که ابزار اولیه ارزش خود را از دست میدهند ابزار اولیه بهبودی همیشه مهم هستند، اما در مراحلی ممکن است برای حفظ و تقویت ما کافی نباشند.

مهمترین هدف فرد دارای اعتیاد پس از ترک اعتیاد

وقتی به جایی می رسیم که هرچه می‌دانیم هم باز برایمان کافی نیست، به اعضاء باتجربه تر هماننده راهنما،  روانشناس،  و درمانگران حوزه اعتیاد مراجعه می‌کنیم. احتمالاً همان جواب ساده همیشگی را می‌گیریم که راه حل مشکلمان در قدم‌ها است. عمیق تر شدن رابطه ما با قدم ها ادامه پیدا میکند، حتی بعد از کارکرد چندین باره آنها برای بعضی از ما تمرین مداوم دعا، مراقبه، نوشتن و حتی تمرینات بدنی از همان ابتدای ترک اعتیاد و  بهبودی مفید است که در طول مدت غنی تر نیز می‌شوند. این یک حقیقت ساده است که حفظ ونگه داشتن یک تمرین برای مدتی ،طولانی به برنامه ما شکل و ساختاری می‌دهد که می‌توانیم به آن تکیه کنیم.

برای بعضی از ما پاک شدن و پاک ماندن بزرگترین دست آورد است و مهم نیست که در زندگی خود چه کارهای دیگری انجام می‌دهیم. برای بعضی دیگر زیباترین هدیه ای است که تا کنون دریافت کرده اند برای ما همیشه ممکن نیست تا چیزهای را که بخاطرشان سپاسگزاریم را با مردم خارج از برنامه بهبودی در میان بگذاریم این ممکن است مانعی بین ما و دنیای بیرون باشد.

برنامه و اهداف پس از ترک اعتیاد در جلسات بهبودی کمپ ترک اعتیاد

بعضی از ما بطور کامل در دنیا و گردونه بهبودی باقی می‌مانند یعنی تمام دوستان ما در بهبودی هستند و تمام زندگی ما با انجمن گره خورده است، نه بخاطر اینکه می‌ترسیم تا از برنامه خارج شویم بلکه بخاطر اینکه روابط غنی ما در جلسات بهبودی و ارتباط با درمانگران اعتیاد و روانشناس اعتیاد بطور کامل ارضاء می.کند همدلی عمیقی که در انجمن با یک دیگر شریک میشویم جلسات را برای ما خیلی خاص می سازد.

زیرا به راحتی درباره احساساتمان و تاریکترین و ترس آورترین اتفاقات زندگیمان با شوخ طبعی مشارکت و صحبت میکنیم. کاری که خارج از جلسات ممکن نیست. برای بعضی از ما کفایت میکند تا با خلاصه شدن زندگیمان در بهبودی راضی و خوشنود باشیم برای بعضی دیگر به وجود آوردن صمیمیت و دوستی که طی بهبودی با آن آشنا شده و به آن عشق میورزیم در خارج از جلسات یک چالش هیجان آور است.

برنامه های پس از ترک اعتیاد

رابطه فرد معتاد با افراد جامعه و خانواده خود یکی از اهداف پس از ترک اعتیاد

ما ممکن است این تجربه را داشته باشیم که نوع رابطه ما در بهبودی با نوع رابطه ای که از آن با خانواده محافل مذهبی همکاران یا همسایگان داریم متفاوت باشد ما با این مسئله که قسمتی از هویتمان در انجمن و قسمتی از آن در خارج انجمن شکل بگیرد مشکلی نداریم و راحت هستیم. هر یک از ما فقط برای امروز آن مخلوطی که برای ما کارآیی دارد را پیدا میکنیم برای اکثر ما خویشتن پذیری به معنی ایجاد تعادل بین بهبودی مان و زندگی ای است که خارج از بهبودی داریم بعضی اوقات ممکن است به اندازه دلخواهمان در انجمن معتادان گمنام حضور نداشته باشیم.

ما متوجه تفاوت در بهبودیمان می‌شویم و حتی وقتی بعد از مدتی دوری نزد روانشناس و درمانگران اعتیاد و جلسات برمی گردیم این تفاوت را احساس میکنیم زمانی که رابطه تنگاتنگی با انجمن نداریم به راحتی احساس فراموش شدن به ما دست می‌دهد. اعضاء از ما می پرسند که کجا بوده ایم که این سئوال باعث ناراحتی و دلخوری ما می‌شود. عصبانی شدن در جلسات به خاطر اینکه اعضاء آن گونه که دلخواه ما است، با ما رفتار نمی‌کنند ما را در شرایط خطرناکی قرار می دهد.

برنامه 12 قدم یکی از اهداف پس از ترک اعتیاد برای یک فرد معتاد است.

ابزار این برنامه می‌توانند برای فرد در حال بهبودی تبدیل به اسلحه شوند اگر که ما انتخاب کنیم از آنها بدین شکل استفاده کنیم حتی کارکرد ۱۲ قدم میتواند شرایطی را برای ما فراهم سازد تا خود را به دلیل کامل نبودنمان آزار دهیم. به قول بعضی از اعضاء نقصهای ما، همان ابزار زندگی هستند که از کار افتاده اند. به همین شکل نیز، بعضی اوقات از دل بدترین نقصهای اخلاقی ما بهترین ابزار در دسترس ما قرار می‌گیرند.

ما از خود مشغولی به سمت تمرکز شدید بر روی بهبودی سوق پیدا می‌کنیم و بتدریج بین این دو افراط و تفریط تعادلی ایجاد می‌نمائیم و هر قدر بیشتر تمرین می‌کنیم زمان بیشتری در حالت تعادل هستیم. اگر با چکش بر روی شست دستمان بزنیم حس تناسب ما تغییر می‌کند و  احساس میکنیم که شست دستمان بسیار بزرگ شده است. ما درباره هر حرکت آن فکر می کنیم و مراقب هستیم تا با چیزی تماس نداشته باشد. این حالت در رابطه با غرور ما نیز صدق می‌کند وقتی آزار می‌شویم و به غرورمانبر می‌خورد احساس می‌کنیم که از زندگی بزرگتر شده‌ایم.

اهداف پس ار تزک اعتیاد

کنترل ترس در هنگام ترک اعتیاد و پس از ترک اعتیاد

احساس می کنیم همه دارند درباره ما صحبت می کنند فروتنی یعنی دست یافتن به حس تناسبی که ریشه‌ای محکم در واقعیت دارد و داشتن تصویر بهتری از جایگاه خود در دنیا و فضایی که در آن اشغال کرده ایم پس از ترک اعتیاد و ترخیص از کمپ ترک اعتیاد ما در می یابیم که نه به بزرگی نه به کوچکی ای که فکر میکردیم هستیم ما برای افرادی که دور و برمان و هستند مهم هستیم اما نه به این معنی که آنها همیشه می سنجند که رفتارهایشان چه تاثیری بر روی ما دارد. 

خود مشغولی ریشه در ترس دارد عمیق ترین ترس مشترک در اکثر ما این است که خودمان را کاملاً از دست بدهیم می‌ترسیم تا برای تغییر کردن چیزهای که درباره خود می‌دانیم را رها کنیم می‌ترسیم مراقبه کنیم، مبادا شخصیت منطقیمان از بین برود می‌ترسیم از باورهایمان در رابطه با جایگاهمان در دنیا دست برداریم مبادا جایگاه دیگری برای خود پیدا نکنیم برای اکثر ما رها کردن خودمان ممکن است اولین قدم در یافتن خود واقعی مان باشد لازم نیست ما این قدر محکم به همه چیز بچسبیم یکی از اعضاء در مشارکت خود می‌گفت: زمانی که می‌سپارم اما رها نمی‌کنم مانند این است که سروته می‌شوم رها کردن به ما آزادی می‌دهد تا خود را به صورت طبیعی و تدریجی اصلاح کنیم به جای این که سعی کنیم خود را در قالبی که فکر می‌کنیم خوب است به زور بگنجانیم.

کمک ها و برنامه های درمانگران کمپ ترک اعتیاد پس از ترک اعتیاد

یکی از اهداف پس از ترک اعتیاد در طول زندگی با خود مشغولی دست به گریبان خواهیم بود که این نقصی نیست که بتوانیم به یکباره آن را رها کنیم و بارها و بارها فعال میشود. اغلب احساسات ما باعث می‌شوند تا خود مشغولی ما فعال شود. 

اعتیاد بیماریی است که ایده ها و رفتارهای ما را تحریف و از شکل عادی خارج میکند زمانی که پذیرش را تمرین میکنیم خود را از عکس العمل‌ها و واکنش‌هایمان دور می‌کنیم و این باعث توانایی ما می‌شود تا به مسائل بهتر از آنچه دید محدود ما اجازه می‌دهد نگاه کنیم دعای آرامش ابزاری است که ما بارها در بهبودی از آن استفاده می‌کنیم :یعنی بررسی چیزی که می‌توانیم تغییر دهیم و چیزی که نمی‌توانیم تغییر دهیم می‌تواند تبدیل به نقطه قوت ما می‌شود.

در زمان مصرف مواد مخدر و مواد محرک پذیرش اینکه چیزی را که خلاف میلمان است را بشدت رد می‌کردیم ولی حال پس از ترک اعتیاد پذیرفتن نواقص اخلاقی و رفتاری با کمک روانشناس درمانگران پزشک راهنما دوستان بهبودی خیلی در ما تاثیر گذار و قبول کننده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *