کمپ ترک اعتیاد ازگل
رشد فکری در کمپ ترک اعتیاد
محرم در کمپ ترک اعتیاد
رشد فکری در کمپ ترک اعتیاد

رشد در کمپ ترک اعتیاد ازگل بگونه ای بود که بخدا زیاد فکر و تامل میکردم به اشتباهاتم و لغزش‌هایم البته قسمتی از آن بسیار خصوصی و شخصی است این شرایط بطور شگفت آوری غیرقابل بیان و توصیف ناپذیراست مواقعی وجود دارد که ما باید به تنهایی درحضور نیروی برتر خود (خداوند) باشیم و با او قدم بزنیم.

درجستجوی خداوند بدان گونه که او را درک میکنیم بودن یک تجربه شخصی است اما لازم است بدانیم که دراین جستجو تنها نیستیم.

وقتی که سنت ها را بررسی میکنیم در میابیم که هر چیز برروی بهبودیمان تأثیر بگذارد دیگر یک موضوع خارجی نیست. و از طرف دیگه سنتها میگویند که اتحاد ما در رأس قرار دارد این اصول روحانی و معنوی با یکدیگر در تضاد نیستند. اما ممکن است به تفکر و دعای بیشتر نیاز باشد تا بتوان آنها را با یکدیگر تطابق داد زمانی که ما زندگی روحانی داشته باشیم.

در بهبودی و مشارکت در جلسات بهبودی ما ملاک ما آگاهی و همدلی است در قدم یازدهم ماخواستار قدرت اجرای اراده ی خداوند برای خود میشویم در آن حال وهوا است که از او جویای لغات و کلامی میشویم که نیازداریم تجربه خود را بدون اینکه باعث جدایی وعدم اتحادشویم به مشارکت بذاریم.

آموزش‌هایی که منجر به رشد در کمپ ترک اعتیاد می‌شود.

لازم است تا ما تجربه خود از این سفر را بیان کنیم و به راحتی درباره آن مشارکت نماییم زیاد مهم نیست تا نام افرادی یا اماکنی را که دراین مسیر سر راه ما قرار گرفته اند را بیان کنیم وقتی که یاد بگیریم تا درباره ی احساسات و تجربه خود بدون نام بردن از کسی یا چیزی مشارکت کنیم به آزادی که گمنامی در بردارد پی میبریم آنگاه متعجب میشویم از اینکه چقدر نقاط مشترک با کسانی داریم که بنظر میرسد.

مسیر روحانی متفاوتی را میپیمایند زمانی که شروع به درک این مسئله میکنیم که با یکدیگر نقاط مشترک دارند در میابیم که تفاوت هایمان میتوانند درطول این سفربه ما کمک کنند بجای اینکه بین ما سد و مانع ایجاد نمایند توصیف تجربه روحانی و بیان آن با لغات کار مشکلی است زیرا برای بیان چیزهای نادیده و تجارب روحانی کلمات عادی قاصر است اصولا زبان و کلماتی که ما در اختیار داریم تا درباره تجربه روحانی خود صحبت کنیم.

از جاهایی دیگر به عاریت گرفته شده است و به تمرین نیاز داریم تا این زبان را مال خود کنیم زمانی که ما درحال تقلا هستیم تا لغات لازم رابرای توصیف تجربه خود پیدا کنیم آخرین چیزی که به ان نیازداریم این است که کسی به ما بگوید داریم اشتباه میکنیم ما به حرف های یکدیگر با روشن بینی و قلبی بازگوش میدهیم و هنگام مشارکت در کمپ ترک اعتیاد و تجربه خود درک میکنیم که لزوما همگی با تجربه ما وجه مشترکی ندارند.

به همین طریق ما میدانیم برای دیگران نیز سخت است تادرباره ی تجربه روحانیه خودمشارکت کنند و اینکه بعضی اوقات چیزهایی خواهیم شنید که ایجاب میکند تا بی طرف و بدون قضاوت باشیم.

رشد فکری و اعتقادی در کمپ ترک اعتیاد

هر یک از ما راهی برای تسلیم شدن پیدا میکنیم اما این به معنی آن نیست که همگی ما سریع به خداوند ایمان میاوریم بعضی افراد کم ایمان برای سالیان زیادی پاک بوده اند برای بعضی از ما باور این موضوع که برنامه بهبودی میتواند با فقر ایمان ما تطبیق پیداکند.

خود یک خیز به سمت ایمان است علیرغم باورهایمان ما در انجمن پذیرفته میشویم برنامه بهبودی هیچ عقیده ای درباره اینکه اعضای ماچگونه روحانیت خود را تعریف میکنند یا آنرا تمرین میکنند ندارد چالش شخصی ما پیداکردن تعریفی است که برای خود منطقی ما باشد.

توسط روشن بینی و دقت درگوش کردن به عقاید و تجارب اعضای مختلف، ما درک شخصی خود را پیدا میکنیم تا بتوانیم از آن دربهبودی خوداستفاده کنیم. یکی از اعضا مشارکت میکرد که من تاکنون نشنیده ام که کسی ازخدانشناسی به عنوان یک راه درست برای بهبودی یاد کرده باشد.

اما به هر حال آنرا پذیرفته ام برای من روحانیت به همان شکل بود که دیگر اجزاء و مفاهیم برنامه ای که آموخته ام آن چیزی را که نیاز داشتم میگرفتم و باقی را پشت سر میگذاشتم درطی سالیان دراز من پذیرفته ام که عقاید دیگران درباره روحانیت، اخلاق و خداوند می‌تواند کاملا با من فرق داشته باشد. قسمت زیبا و قدرتمند برنامه بهبودی این است که برای همه ی ما جا است چیزی را که دیگران اصول روحانی میدانند من اصول اخلاقی میخوانم

اصول های نهفته آموزشی رشد در کمپ ترک اعتیاد

اسم آنرا هر چه که بگذاریم اصول نهفته در قدم ها و سنت ها ما را بسوی رهایی از اعتیاد فعال خود محوری و ترس رهنمون میسازد وقتی ما به کسی که درحال دست و پا زدن است کمک میکنیم از خود مشغولی رها میشویم وقتی که بخشنده باشیم دیگر نمیتوانیم حریص باشیم هیچ محدودیتی برای بهبودی اعضایی که اصول برنامه بهبودی را تمرین میکنند.

وجود ندارد چه آنرا اصول روحانی بدانیم چه نه برای بعضی از ما روحانی به معنی نادیده ولمس ناپذیراست هر یک از مابرای دست یافتن به درک ومفهوم شخصی خود استقلال و گمنامی کامل داریم عبارت به آنگونه که او را درک میکنیم برای بعضی از ما میتواند سد راه باشد من همیشه در کمپ ترک اعتیاد که بودم به این موضوع فکر میکردم که نباید حتمأ نیروی برتر رادرک کنم یا بپذیرم تازندگی روحانی داشته باشیم هیچ کس نمیتواند ما را قضاوت کند یا به ما بگوید باورهایمان درست است یاغلط است.

مسئله مهم این است که تمایل داریم تا تجارب دیگران را با روشن بینی بپذیریم و تجربه خود را به مشارکت بگذاریم بدون سعی در ترغیب دیگران برای قبول تجربه مان به عنوان واقعیت وحقیقت، چیزی که یکی ازما را پاک نگه میدارد ممکن است برای دیگری کار نکندخیلی ساده ما آن چیزی که برای ما کارکرده را به مشارکت میگذاریم.

روشن بین بودن درباره باورهای خود و دیگران ما را از شر دام هایی که در افکار خود ساخته ایم رها میسازد وقتی که کار درست با دلیل درست انجام دهیم میبینیم که روحانیت ما در زندگیمان این تأثیر مثبت دارد. این چیزی است که درکتاب پایه از آن به عنوان نیت خیر یاد شده است.

کنار آمدن با درد و رنج از طریق آموزش های کمپ ترک اعتیاد

بجای گوش کردن به پچ پچ های دور و ورمان میتوانیم به صدای درونمان گوش کنیم زمانی که در میان تفاوت ها و قید و بندها گرفتار میشویم به سادگی فراموش میکنیم که اصلا چرا در برنامه بهبودی به دنبال روحانیت هستیم کتاب پایه خیلی ساده به ما یاد آوری میکند که از طریق اصول روحانی درد و رنج زندگی را تخفیف میدهیم.

ما معتادان زندگی راچنان حاد و شدید احساس میکنیم که اغلب درد و رنج حاصل از آن باعث میشود به مصرف روی آوریم حتی وقتی میدانیم که باعث بهبود اوضاع نمیشود. ما حاضر بودیم یک لحظه آسودگی و راحتی را با یک عمر سختی و مشقت تعویض کنیم.

وقتی که تازه به انجمن پیوستیم ادامه حیات برای ما غیرممکن به نظر میرسید به تدریج یاد میگیریم که با واقعیت روبروشویم و با حقیقت آشتی کنیم تمرین اصولی روحانی ازشدت درد و‌ رنج ما میکاهد و هر قدربیشتر این اصول را تمرین کنیم بیشتر درک میکنیم که این اصول کلیدهای رهایی هستند زندگی ما راحت تر میشود.

وقتی که درتمام امور زندگی پاک میشویم زمانی که صداقت درستکاری و امانت داری را تمرین میکنیم دیگر نیاز نیست تا حواسمان به داستان های خود ساخته مان باشد یا رد پای خود را از بین ببریم شاید از اینکه میبینیم زندگی به این نحو آسان تر است متعجب شویم.

عشق ورزیدن به خود و زندگی در آموزش های رشد در کمپ ترک اعتیاد

ما میتوانیم عاشق زندگی جدید خود باشیم از زنده بودن لذت ببریم و با هیجان واقعی و خالص با دنیا روبرو شویم اگر بتوانیم یک نظر زودگذر و سریع به اراده ی خداوند برای خودمان بیندازیم میتوانیم درهمان حال یک نگاه کوتاه و سریع نیز به روحانیت خودمان داشته باشیم.

شرایط روحانی ما همیشه در حال تغییر است مثلا قبل از ورود به کمپ ترک اعتیاد، در حین سم زدایی، در حال بهبودی در کمپ و پس از ترخیص و در اجتماع و کار و شغل و…. که خیلی از اوقات فکر میکنیم که غیر روحانی هستیم زیرا رابطه آگاهانه ما قطع و وصل میشود یا زیرا هنوز افکار نامهربانانه داریم یا هنوز کارهایی انجام میدهیم که بعدأ آرزو میکنیم انجام نداده بودیم.

حتی پس از سالها پاکی وقتی که کم میاوریم به این معنی نیست که روحانی نیستیم به معنی هست که ما نیز انسان هستیم بالاخره اگر قرار بود که هیچ وقت کم نیاوریم دیگر نمیتوانستیم قدم ۱۰ را کار کنیم. اینکه به خود اجازه دهیم تا انسان باشیم به این معنی است که به خود اجازه رشد بدهیم ماخیلی قبل از اینکه خود بدانیم زندگی روحانی خودرا آغاز کرده ایم روحانیت داشتن رابطه با واقعیت است.

قدم های پیوسته رشد در کمپ ترک اعتیاد

هر قدر که زندگی روحانی خود را توسعه دهیم میبینیم که واقعیت کمتر ترسناک و جدی است یاد میگیریم تا با آزادی زندگی کنیم در میابیم که تغییر در دیدگاه کاملا درک ما ازشرایط را ارتقاء میدهد زمانی که زندگی ما براساس روحانیت باشد. دیدگاه ها وعکس العمل هایمان براساس رابطه ای درحال رشد با نیروی بزرگتر از خودمان خواهد بود. فروتنی جایگزین خود مشغولی میشود درک میکنیم که در تمام صحنه های زندگی نقش اول با ما نیست اما تلاش حمایت گرانه ما میتواند.

بر زندگی اطرافیان ما نقش به سزایی داشته باشد هر قدرکه بیشترروحانیت ماافزایش یابد بیشتر بخاطر زندگیمان به افراد حاضر در آن سپاس گذارخواهیم بود. هر قدر بیشتر در دنیای اطرافمان به خوبی ها توجه کنیم بیشتر سپاس گذار نیروی میشویم که ما را به این اگاهی رسانده است.

زمانی که جسم فکر و روح ما بایکدیگر در هارمونی باشند تغییر در زندگی ما به خوبی مشهود است ما قادر خواهیم بودتا در تعادل زندگی کنیم به شرط آنکه همیشه مثلث بهبودی که شامل کار ، خانواده و جلسه است را رعایت کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *