کمپ ترک اعتیاد ازگل
12 قدم تا ترک اعتیاد
12 قدم کاربردی تا ترک اعتیاد
12 قدم تا ترک اعتیاد

12 قدم تا ترک اعتیاد یک هدف برای افراد دارای اعتیاد است که با برداشتن تک به تک این قدم‌ها و عمل به آنها فرد معتاد به این باور می‌رسد که می‌تواند مصرف مواد را کنار بگذارد و آن را ترک کند.

کارکرد ۱۲ قدم یک مسیر است برای رشد روحانی هر فرد در حال بهبودی

هیچ جدایی و تمایزی بین قسمت روحانی با بقیه برنامه وجود ندارد همانگونه که تراش یک الماس از سنگ اصلی آن جدا نیست مفاهیم روحانی برنامه ما نیز از یکدیگر جدا نیستند، و چشم اندازی است از کل برنامه همه برنامه روحانی است.

درک ما از این مسئله در طی زمان تغییر می‌کند بعضی اوقات ما فکر می‌کنیم اصول روحانی از کارهایی که لازم است انجام دهیم جدا هستند اما در واقع این دو به هم وصل هستند این را در کمپ ترک اعتیاد بارها و بارها حس کردیم اصول روحانی زبانی را به ما می آموزد که از آن طریق می‌توانیم ارزش ها را برای خود تعریف کنیم و یاد بگیریم که چگونه طبق آن زندگی کنیم.

اصول 12 قدم تا ترک اعتیاد باورها اعمال و دلیل اعمال ما را توصیف می‌کند رابطه ما با به کارگیری اصول می‌تواند خلاقانه باشد ما روز به روز یاد می‌گیریم که از اصول به طریق جدیدی استفاده کنیم یا آنها را با هم در آمیزیم تا بهتر بتوانیم خود را بیان کنیم و به افراد دور و بر خود کمک کنیم.

12 قدم تا باور به ترک اعتیاد

زمانی که اصول را بهتر درک کنیم قادر خواهیم بود تا باورهایمان را به طور مستمر به اجرا درآوریم با تمرین و اصول روحانی به این نتیجه می‌رسیم که این کار ما را اصلاً روحانی نمی‌کند بلکه باعث بیداری روحمان می‌شود تا ببینید چه چیزهایی در درون ما در تمام عمرمان اتفاق افتاده و جاری بوده است تا ذات و طبیعت خود را بشناسیم دست یافتن به روحانیت به معنی شناخت حالت و شرایط طبیعی خود است.

ما تنها افرادی نیستیم که بیداری روحانی را تجربه می‌کنند اما نوع خاصی از روحانیت وجود دارد که ما در نتیجه کارکرد قدم ها تجربه می‌کنیم ما بیداری روحانی خواست خود را پیدا می کنیم زندگی ما در دنیای اطراف ما مجدد نو می‌شود و دید ما واضح تر می‌شود.

احساساتمان شدیدتر که البته همیشه باعث راحتی و سرخوشی نیست بعضی از افراد باور دارند شروع بیداری روحانی ما زمانی رخ می‌دهد که ما وارد کمپ ترک اعتیاد می‌شویم و از آن پس همیشه در بهبودی خود سعی می‌کنیم تا درک کنیم چه اتفاقی برای ما افتاد.

کارکرد 12 قدم در بهبودی افراد و ترک اعتیاد

برای بعضی دیگر از ما این بیداری مانند خیلی مسائل دیگر در بهبودی لایه لایه و کم کم اتفاق افتاد همانگونه که یکی از اعضا می‌گوید مِه یواش یواش ازجلوی چشمانم کنار رفت تا بتوانم تشخیص دهم که چقدر این مه غلیظ است هرقدر که مه بیشتر کنار می‌رود من قسمت بیشتری از افق را می‌بینم و تازه حس می‌کنم که افق چقدر چقدر وسیع است و من هنوز نمی‌توانم قسمت اعظم آن را ببین باکمی شانس من درطول زندگی ام بیدارتر و بیدارتر می‌شوم.

بعضی ازما بیداری  روحانی را توسط احساسی قوی از تماس با نیروی برتر(خداوند) تجربه کردیم بعضی دیگر علی‌رغم اینکه نیروی برتر را حس کرده باشند یا نه به آهستگی و نرمی آگاهی  روحانی شان احیا گردیده است کشف این موضوع که دیگران برای ما اهمیت قائل می‌شوند.

به تنهایی می‌تواند یک بیداری روحانی باشد برای اولین بار تشخیص می‌دهیم که ما هم مهم هستیم زندگی بر طبق اصول، ما را به فروتنی رهنمون می‌سازد و باعث  آگاهی بیشتر ما از جایگاهمان در دنیا می‌شود تا توانایی زندگی توام با آسایش در این جایگاه داشته باشیم.

12 قدم تا ترک اعتیاد

مهمترین نکته 12 قدم تا ترک اعتیاد

اغلب در جلسات 12 قدم تا ترک اعتیاد می‌شنویم که مهم ترین چیزی که باید در مورد نیروی برتر درک کنیم این است که شما نیروی برتر خود نیستید ارزش دارد ما هر هزینه‌ای را بپردازیم تا درک کنیم که ما مرکز و محور جهان نیستیم ما ممکن است آنقدر باهوش باشیم که بتوانیم خود را به عنوان یک انسان برتر جا بزنیم اما بیماری خودمحورانیه ما هنوز هم مارامسئول می‌داند تا بسیاری ازکارهایی که خارج از کنترل ما هستند را انجام دهیم.

وقتی که توازن و هماهنگی با دنیا در زندگیمان تمرین کنیم درایت بیشتری در انتخاب مبارزات زندگی نیز پیدا می‌کنیم یاد می‌گیریم که چه مواقعی با استفاده از انرژی خود باعث تغییر شویم  و چه مواقعی لازم است تا رها کنیم.

وارد ستیز و تضاد نشدن خیلی راحت تر است تا ترک آن این به آن معنی نیست که با همه کس و همه چیز موافق باشی یا بر روی حق و حقیقت پایداری نکنیم برعکس ما یاد می‌گیریم که چه مواقعی قدم پیش بگذاریم و چه مواقعی عقب بکشیم بعضی کشمکش‌ها ارزش مبارزه را دارند حتی اگر بدانیم که نمی توانیم برنده شویم.

برعکس بعضی اصلا ارزش جنگیدن ندارند حتی وقتی پیروزی در آن می‌باشد این حالت بصیرت خوانده می‌شود که از تجربه ما سرچشمه می‌گیرد یاد می‌گیریم تا بین اصولی که لازم است بر آن ایستادگی کنیم با فکر و نظری که حاضر به رها کردنش نیستیم تفاوت قائل شویم.

انتخاب ترک اعتیاد بعد از شرکت در جلسات 12 قدم در کمپ ترک اعتیاد

بعد از جلسات 12 قدم تا ترک اعتیاد قادر خواهیم بود که انتخاب کنیم چه مواقعی استقامت و چه مواقعی تسلیم شویم هر قدر که بیشتر تمرین کنیم بهتر می‌توانیم تشخیص دهیم چه کاری به صلاحمان است.

پذیرش آنچه که نمی‌توانیم تغییر دهیم و در عین حال اقدام در مواقع مناسب نه تنها جزوای از بهبودی از اعتیاد است بلکه یک لازمه برای رشد است اکثر ما معتادان مانند بچه‌هایی هستیم که از لحاظ جسمی زیادی رشد کردیم هنوز بدون در نظر گرفتن مسائل همه چیز را مطابق میل خود می‌خواهیم.

اغلب این حالت باعث می‌شود تا الارغم  سن و سال خود در جلسات بلوغ  روحانی دردناکی راتجربه کنیم زمانی به بلوغ می‌رسیم که برای روبروشدن با واقعیات به جای استفاده ازنقص های خود ازاصول روحانی استفاده کنیم بکارگیری اصول در زندگی به ما کمک می کند تا بتوانیم تفاوت بین درست و غلط را درک کنیم.

اکثر نقص‌های فلج کننده ما اگر ترس خود محورانه را رها کنیم  تبدیل به نقطه قوت ما می شوند.

انتخاب ترک اعتیاد بعد از شرکت در جلسات 12 قدم در کمپ ترک اعتیاد

بارهادرطول دوران اعتیاد ما وضوح ودرک لحظه‌ای را تجربه کردیم در آن لحظه می‌توانستیم حقیقت را ببینیم  چه بلایی به سرمان آمده اما این آگاهی به تنهایی باعث هیچ تغییری نشد تلاش لازم است تا تغییر رخ دهد زندگی ما زمانی تغیر می‌کند که وارد عمل شویم و اولین تغییر قطع مصرف از هر گونه مواد مخدر و محرک است که باید تمایل داشته باشیم با مراجعه به کمپ ترک اعتیاد این مهم را حاصل کنیم.

بعضی از ما طریق زندگی خود را تمرین اصول روحانی می‌نامند بعضی دیگر از ما می‌گویند درحال تمرین اصول روحانی هستند و اینکه هر قدر بیشتر تمرین کنند در این امر بهتر می‌شوند به هر حال مسئله مهم و اقدام و عمل است.

اقدام اول در ترک اعتیاد چیست؟

اقدام اول از 12 قدم تا ترک اعتیاد ما تسلیم است که هرروز تکرار می‌کنیم همیشه جا برای رها کردن بیشتر وجود دارد  درک این مطلب که همیشه می‌توانیم انتخاب کنیم که تسلیم شویم باعث رهایی بیشتر ما می‌شود. در ابتدا ممکن است گیج شویم و فکر کنیم تا باید در برابر بیماریمان تسلیم شویم اما این کاری است که در دوران اعتیاد فعال و قبل از پیوستن به کمپ ترک اعتیاد و انجمن انجام می دادیم ما هرروز اراده‌مان را بر بیماری خود می‌سپردیم.

در جلسات 12 قدم تا ترک اعتیاد ما یاد می‌گیریم دربرابر فرایند بهبودی برنامه و درنهایت نیروی برتر از خود تسلیم شویم وقتی دست ازجنگ برمی‌داریم خود را بطور کامل به مراقبت نیروی برتر از خودمان می‌سپاریم نتیجه طبیعیه این اقدام این است که نسبت به خدمت به نیروی برتر به هرگونه که او را درک می‌کنیم تعهد پیدا می‌کنیم  تسلیم به معنی داشتن روشن بینیه لازم جهت دیدن مسائل به طریقی جدید و همینطور تمایل به زندگی ازطریقی متفاوت است وقتی باروشن بینیه به چشم اندازهای جدید می‌نگریم با سوالات بیشتر روبرو می‌شویم درحالی که امید داریم به جواب برسیم هربار بافرصتی جدید که قبلا برایمان پیش نیامده بود روبرو می‌شویم.

به رهاییه بیشتری دست می‌ابیم ما آزادیم تا افکارمان چشم اندازمان وزندگیمان را تغییردهیم آزادی به این معنی است که دیگر درغفلت وقصورزندگی نمی‌کنیم و بیشتر و بیشتر درمیابیم که تسلیم شدن تاچه حدنیاز به شهامت دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *