کمپ ترک اعتیاد ازگل
اشتیاق به پاک شدن در کمپ ترک اعتیاد
اشتیاق-به-پاک-شدن-در-کمپ-ترک-اعتیاد
اشتیاق به پاک شدن در کمپ ترک اعتیاد

بعد از پاک شدن در کمپ ترک اعتیاد زمانی که پاکسازی مخروبه گذشته آغاز میشود مسائلی که لازم است در آنها رشد کنیم ممکن است از بیرون قابل رویت نباشند.
پس از ترک اعتیاد ما از عمل کردن بدون فکر و عکس العمل آنی نشان دادن به جایی میرسیم که سعی میکنیم تمام تصمیماتمان دائمی باشند. بعد از درمان اعتیاد چیزی باید ما را جلب و مجذوب کند و برای آن لازم است که هدف داشته باشیم، در غیر این صورت با کارهای از روی وسوسه و اجبار سر خود را گرم خواهیم کرد.
بعد از ترک اعتیاد به مواد مخدر و محرک مشکلی که در مورد گیر کردن بر سر یک مسئله وجود دارد این است که خیلی آسان احساس نومیدی به ما دست میدهد که زود تبدیل به خود مشغولی و بی تفاوتی می‌شود احساسی بد و شرم آور به ما دست میدهد.

امید به پاک شدن در کمپ ترک اعتیاد با جلسات روانشناسی

وقتی که می‌بینیم به جای رفتن به جلسات داریم تقلا می‌کنیم تا چراغ بهبودی خود را روشن نگه داریم مسئولیتی که احساس می‌کنیم در رساندن پیام داریم میتواند تبدیل به بهانه ای شود تا حقایق زندگی خود را به مشارکت نگذاریم اما بدون حقیقت از ترک اعتیاد ما اصلا پیامی برای رساندن نداریم و زمانی که بسته هستیم مشکل است تا نوری بر وجود ما تابیدن بگیرد، اقرار آغاز تغییر است.
زنده کردن مجدد بهبودی مان بعد از ترک اعتیاد خیلی هم سخت نیست. پس از کمپ تر اعتیاد و درمان باید بدنبال اشتیاق باشیم و آن را تقویت کنیم.

سختی های پاک شدن و پاک ماندن

قسمت سخت آن پیدا کردن تمایل جهت اقدام است تا علیرغم بی تفاوتی بتوانیم گوشی تلفن را برداریم یا به جلسات بهبودی برویم. همیشه یک جادوی خاص و نیروی درمانگر در جلسات وجود دارد که ما وقتی حال بد کورمان کرده است نمیتوانیم آن را ببینیم.
برگشت به جلسات بهبودی در کمپ ترک اعتیاد بعد از اینکه برای مدتی از آن دور بوده ایم یا سخت و مشکل است یا می‌تواند به راحتی برگشتن به خانه خودمان باشد لذت خاصی در این است که بعد از مدتی طولاتی وارد جلسه شویم و ببینیم که چیزی تغییر نکرده است.

شرکت به طور منظم در جلسات فردی و گروهی کمپ ترک اعتیاد

اگر بطور منظم در کمپ ترک اعتیاد و جلسات با روانشناس شرکت کنیم باز همه چیز منطقی به نظر می‌رسد. اما اگر بی هیچ اراده و برنامه ای گاهی به جلسه برویم و گاه نرویم جلسات خسته کننده و به درد نخور به نظر خواهند آمد قسمتی از معجزه داشتن استمرار است.
یعنی اینکه رشد و تغییر را در یکدیگر، ببینیم و شاهد روی دادن معجزه در زندگی همدیگر باشیم. بعضی اوقات یک عضو مشارکت درخشان یا جالبی می کند. اما اکثراً مسئله مهم و درخشان چیزهای است که میبینیم و نه چیزهایی که می‌شنویم.

اشتیاق به پاک شدن و پاک ماندن

اشتیاق شباهت‌های زیادی به نوامیدی دارد اشتیاق نیرویی برانگیزاننده و انرژی دهنده است که میتواند ما را به جلو براند اشتیاق را از خارج از خود نمیتوانیم دریافت کنیم بلکه این حس از درون ما سرچشمه می گیرد هر قدر بیشتر از اشتیاق خود استفاده کنیم مشتاق تر خواهیم شد.
رفتن از حالت نوامیدی به اشتیاق مسئله ای است که در جلسات بهبودی در کمپ ترک اعتیاد به آن می پردازیم سفر ما‌ همیشه در حال شروع ،است همین طور ظرفیت و نیاز ما برای رشد روحانی بی انتهاست همان ابزاری که باعث بازگشت ما از لبه پرتگاه مرگ شد میتواند باعث رخ دادن معجزاتی غیر قابل تصور برای ما گردد.

از-نا-امیدی-تا-اشتیاق-به-پاکی-در-کمپ-ترک-اعتیاد

ایجاد انگیزه برای پاک شدن با جلسات 12 قدم در کمپ ترک اعتیاد

البته اگر یاد بگیریم که چگونه به جای درد و نومیدی با اشتیاق و هیجان به سفرمان ادامه دهیم. در فرآیند بهبودی برای همه ما نوعی گذار و تحول رخ می‌دهد. لحظه‌ای غیر قابل توصیف که ما از نومیدی به اشتیاق گذر میکنیم زمانی که توسط درد زیاد یا ترس برانگیخته می‌شویم.
در همان حال و در حین درگیر بودن می توانیم شروع به دیدن فرصت‌های برای رشد نیز بکنیم و تمایل پیدا کنیم تا به جای ترس با امید رو به جلو حرکت کنیم برای پاک شدن در کمپ ترک اعتیاد و درمان اعتیاد ممکن است این اولین تجربه ما با بیداری روحانی نباشد اما بطور حتم باعث روشن شدن ضمير ما نسبت به شرایط و امکانات جدید خواهد شد.

وظایف بیمار در کمپ ترک اعتیاد

ایمان داشتن به فرآیند به این معنی است که باور داشته باشیم در مسیر درست قرار داریم حتی اگر جایی نباشیم که خود فکرش را می‌کردیم. ما به چالش های بزرگتر می‌پردازیم بر روی اصولی که قبلاً هیچ گاه نداشتیم تکیه می‌کنیم به مسئولیت‌هایمان می‌پردازیم حتی وقتی که خیلی سنگین به نظر می‌رسند.
ما در حین ترک مواد محرک و مخدر در می‌یابیم که نیروی برتر که در کمپ ترک اعتیاد به آن رسیدیم به ما کمک کند تا کارهایی را که به تنهایی نمی‌توانیم از پس آن بربیایم را انجام دهیم اما کاریی را که خود قادر به انجامش هستیم را برایمان انجام نمی‌دهد درک اینکه ما قادر به تحمل و انجام چه کارهایی هستیم تعجب آور است.

برگزاری جلسات گروهی و فردی روانشناسی در کمپ ترک اعتیاد ازگل

زمانی که از سعی در کنترل کردن چیزهایی که در برابرشان عاجز، هستیم دست بکشیم، تازه در می یابیم که قدرت ما در کجاست و چطور می‌توانیم از آن استفاده کنیم تا بتوانیم خود و دنیای اطرافمان را تغییر دهیم.
ما امروز جزئی از یک کل هستیم البته نه فقط جزئی از یک چیز خاص درک اتحاد در جلسات کمپ ترک اعتیاد ازگل به ما کمک می‌کند تا بتوانیم یک عضو از خانواده عضوی از اجتماع و یک عضو تیم در محل کار یا تفریحمان باشیم.
ما درک میکنیم که ما هرگز تنها نیستیم ما با هم و برای هم هستیم هر قدر که این رشد را تجربه کنیم، بیشتر و بیشتر می‌توانیم اعتماد کنیم.

اشتیاق به پاک شدن و پاک ماندن

ما در می یابیم که اعمال ما عواقبی برای خودمان و افراد دیگر دارد ما دارای اهمیت هستیم و باید در نظر بگیریم که چگونه میتوانیم کمک کنیم انکار این مسئله نوعی خود مشغولی است. هربار که تسلیم میشویم دوباره در می‌یابیم نومیدی که ما را به زانو درآورده، باعث تقویت اشتیاقی خواهد شد که ما را به جلو میراند زمانی که امید تبدیل به واقعیت می‌شود زندگیمان تغییر می کند.

تجربه به ما ثابت می کند که ما باور داریم و این باور رشد میکند و تبدیل به ایمان میشود زمانی که ایمان تبدیل به دانش و آگاهی شود.
برنامه ای که زمانی برای انجامش دست به گریبان بودیم و مشکل داشتیم تبدیل به جزئی از شخصیت ما می‌گردد چیزی را که همیشه دنبالش بودیم را پیدا میکنیم، یعنی ارتباط با دیگران ارتباط با نیروی برتر ارتباط با دنیای اطرافمان و مهم تر و تعجب آورتر از همه ارتباط با خودمان است.
همه این موضوعات و چالش ها در آموزش‌های مرکز ترک اعتیاد ازگل قابل درمان می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *