کمپ ترک اعتیاد ازگل

کمپ ترک اعتیاد ازگل

ویزیت بیماران توسط روانشناس

مراحل ویزیت تخصصی بیماران

در کمپ ترک اعتیاد ازگل

ویزیت بیماران توسط روانشناس سرکار خانم دکتر غلامی ویزیت فردی و مصاحبه بالینی انجام و تاریخچه مصرف مواد مخدر و محرک و علت مراجعه، مشکلات اصلی بیمار، فعلی و قبلی، سابقه شخصیتی و خانوادگی سوابق عاطفی، نظامی و اجتماعی، جریان فکر، خلق، عاطفه، ادراک، محتوای فکر، سابقه پرخاشگری، گزارش شخصی، توجه، تمرکز، بینش و قابلیت اعتماد مورد ملاحظه و بررسی قرار می‌گیرد.
نقش همیارانه و درمانگر (روانشناس) در طول مسیر درمان و بهبودی در کمپ ترک اعتیاد ازگل با جلسات گروه درمانی و کارگاههای آموزشی و آشنا شدن با فضای درمان برای مددجویان و همچنین استفاده از علم و دانش درمانگر (روانشناس) میتواند کمک بسیار موثری در روند درمان مددجو ایفا نماید.

مهم‌ترین بخش های ویزیت بیماران توسط روانشناس در کمپ ترک اعتیاد

درمان ماتریکس، DBT ،CBT و مهارت های ۱۲ گانه زندگی یکی از مهم‌ترین بخش های روان درمانی در کمپ ترک اعتیاد ازگل است که با انجام تست های mmpi و milon شروع و آنالیز روانی بیمار با توجه به تحلیل دقیق تست های مورد نظر انجام و نوع درمان لازم مشخص می‌شود و بصورت کاملا انفرادی با درمانگر (روانشناس) شروع و انجام می‌گردد.
در مسیر درمان در کمپ ترک اعتیاد ازگل این مهم که در هر نقطه و هر زمان مناسب درمانگر در دسترس بیماران است. با ارائه تکنیک های درمانی مختلف کمک شایانی به بیماران می‌شود.

خدمات دیگر روانشناسی در کمپ ترک اعتیاد

یکی دیگر از خدمات روانشناسی در کمپ ترک اعتیاد ازگل مشاوره خانواده‌ها و آموزش رفتار با آنان پس از ترخیص مددجو است که می‌تواند به خانواده‌ها در جهت رشد و ارتقا دانش و بینش واقع گرایانه نسبت به بیماری اعتیاد و عوارض اعتیادهای رفتاری کمک بهتری کند از آنجایی که بیمار اعتیاد های رفتاری خود را به خانواده و نزدیکان سرایت داده این مهم بسیار قابل توجه است و درمانگر در کنار آموزش بیمار، سطح دانش و بینش خانواده ها را نسبت به بیماری اعتیاد ارتقا بخشد.
در گروه درمانی مشارکت مددجویان و تلفیقی از تجربیات مددجویان در زمان مصرف و پاکی و همچنین علم و دانش درمانگر با موضوعات مختلف مورد چالش و بحث و گفتگو قرار می‌گیرد. که یکی از موارد مهم آن می‌توان به آموزش‌های گروهی ۲۷ باور غلط اشاره کرد.

چند نمونه از

ویزیت بیماران کمپ ترک اعتیاد

کارگاه آموزشی گروهی

سرکار خانم دکتر غلامی

کارگاه آموزشی گروهی

سرکار خانم دکتر غلامی

مشاوره تخصصی

سرکار خانم دکتر غلامی

مشاوره تخصصی

سرکار خانم دکتر غلامی

کمپ ترک اعتیاد ازگل

تصاویر محیط کمپ