کمپ ترک اعتیاد ازگل

کمپ ترک اعتیاد ازگل

ویزیت بیماران

توسط مددیار

آموزش مددیاران و گروه همتا در کمپ ترک اعتیاد

در کمپ ترک اعتیاد ازگل

بیماران کمپ ترک اعتیاد ازگل جلسات آموزشی ۱۲ قدم را بصورت منظم همه روز صبح و عصر توسط مددیاران جناب علیرضا کامیاب و آقای احسان اکبری برگزار و از تجربیات پاکی همدردان عزیز بهرمند می‌شوند و همچنین برگزای جلسات مشاوره فردی هم، بصورت روزانه انجام می‌شوند.

مددیاری اعتیاد شامل توانایی های ارائه مشاوره فردی در زمینه درمان و پیشگیری اعتیاد به معتادان، مشاوره به افراد وابسته به مواد مخدر و محرک، راهنمایی مددجویان، آگاه سازی افراد در زمینه عوامل مؤثر بر اعتیاد از قبیل عوامل رفتاری، ذهنی، جسمی، عاطفی و روحی، توانایی بکارگیری روش بهبودی ۱۲ قدمی ارائه خدمات و مشاوره به مددجویان می‌باشد.

در جامعه بشری امروز مصرف مواد مخدر سابقه طولانی دارد و تاثیرات مخرب بسیاری بر زندگی انسان‌ها گذاشته است. امروزه گرایش به مواد مخدر و محرک در سطح جهانی یک مشکل جدی است. در مورد سبب شناسی گرایش به مصرف مواد مخدر و اعتیاد، نظریه های مختلفی مطرح شده است، اما هیچکدام از این نظریه ها به تنهایی قادر نخواهند بود علت مصرف مواد مخدر در یک فرد را تشریح کنند.

چه آموزش هایی توسط مددیاران کمپ ترک اعتیاد به بیماران داده می‌شود.

 در دوران اقامت و بهبودی بیماران در کمپ ترک اعتیاد ازگل، مددیاران با توجه به سبقه پاکی مبتنی بر داشتن علم، آگاهی، عملکرد و مخصوصا تجربه بالا و گذراندن دوره‌های مختلف آموزشی، این آگاهی را به مددجویان انتقال می‌دهند. در راستای مسیر بهبودی چگونه افکار خود را مدیریت و پاکی خود را حفط نمایند.

گروه های همتا در کمپ ترک اعتیاد این وظیفه را دارند که تجربیات شخصی خود در مسیر پاکی و بهبودی را بدون کوچکترین توقعی به همدردان خود آموزش و ارائه دهند و این زیباترین عشق و ایثار یک انسان به یک انسان دیگر است زیرا هیچ چیز ارزش درمانی کمک یه معتاد به یک معتاد دیگری را ندارد. تجربه مددیاران و گروه‌های همتا ثابت کرده، کسانی که بصورت مرتب در جلسات بهبودی و آموزشی شرکت می‌کنند و اصول را رعایت می‌کنند پاک می‌مانند. 

اصول برنامه های ۱۲ قدمی مرتب به ما این را یاد آور می‌شود که مثلث بهبودی شامل کار، خانواده، جلسه را رعایت کنیم. مددیاران اعتیاد بر این باورند که برخورد با بیماری اعتیاد باید کاملا واقع بینانه باشد. چون معتقدیم که روش مان کارآمد است زیرا یک معتاد بهتر از هر کس دیگری قادر است یک معتاد دیگر را درک و کمک کند. البته این بخش مهم تجربی برنامه بهبودی‌مان است.

چند نمونه از

مددیاران کمپ ترک اعتیاد

جلسات گروهی مددیاری

رضا کامیاب

جلسات فردی مددیاری

رضا کامیاب

جلسات گروهی مددیاری

رضا کامیاب

جلسات فردی مددیاری

رضا کامیاب

کمپ ترک اعتیاد ازگل

تصاویر محیط کمپ