کمپ ترک اعتیاد ازگل

من برای پسرم به کمپ ترک اعتیاد ازگل مراجعه کردم از مراحل درمان که حتی برای ما که جزو خانواده بودیم هم کلاس های آموزشی و روانشناسی گذاشته بودن واقعا راضی بودم ازشون