کمپ ترک اعتیاد ازگل

دکتر کیهان حسنی

کمپ ترک اعتیاد ازگل دکتر حسنی

پزشک و مسئول فنی  اولین درمانگر اعتیاد در کشور  عضو غربالگران معتادین در کشور  با بیش از ۳۰ سال تجربه کاری و فعالیت در حوزه درمان اعتیاد ( کمپ ها_ مراکز دارودرمانی_شلتر_معتادین ماده ۱۶)  مجری و طراح پروتکل درمانی کمپ ها  استاد و برگزار کننده جلسات آموزشی درمان اعتیاد در مراکز اقامتی  متخصص در درمان […]