کمپ ترک اعتیاد ازگل
برنامه ریزی روزانه درمان اعتیاد
  1. کمپ ترک اعتیاد ازگل
  2. /
  3. کمپ ترک اعتیاد نمونه
آموزشی

اعمال و رفتار معنوی ما پس از ترخیص از کمپ ترک اعتیاد

هر قدر که در روحانیت خود بیشتر اعتماد به نفس پیدا می کنیم بیشتر تمایل داریم که از خود ابتکار عمل نشان دهیم و فی البداهه عمل کنیم نه تنها در تمرین روحانیت مان بلکه در نحوه زندگی خود ما تمایل پیدا می کنیم تا ترس را رها سازیم و کار درست را انجام دهیم خدمت کردن در کمپ ترک اعتیاد و در جلسات برای ما خیلی ساده از انجام وظیفه تبدیل به تمایل در انجام بهترین تلاشمان در خدمت می شود.

ادامه مطلب
اسفند ۵, ۱۴۰۲
0
آموزشی

شهامت و شجاعت پس از ترک اعتیاد

در کمپ ترک اعتیاد در دوران سم زدایی و روزهای اول پاکی در جلسه عصر یکی از اعضاء ، می گفت که ؛ آن احساسی که من حتی برای چند لحظه دنبالش هستم ، حس صلح درونی است که به خاطر چیزی خارجی از من نباشد. من فقط لازم است تمایل داشته باشم که بار دنیا را برای مدتی زمین بگذارم تا شانس تجربه این حس را پیدا کنم.

ادامه مطلب
بهمن ۲۸, ۱۴۰۲
0
آموزشی

روابط اجتماعی بعد از ترخیص از کمپ ترک اعتیاد

ایجاد راه های بیشتر برای ارتباط با نیروی برتر برای تمام رابطه های ما مفید است. برای بعضی از ما این هرگز به معنی درگیر کردن نیروی برتری بنام خداوند نیست. به قول یکی از اعضاء که در کمپ ترک اعتیاد و در جلسات که بودیم میگفت من به اتحاد در برنامه بهبودی اعتقاد دارم برای اینکه هر وقت که دست برای کمک دراز کردم به کمک من آمد من

ادامه مطلب
بهمن ۲۵, ۱۴۰۲
0
آموزشی

عملکرد کمپ ترک اعتیاد بعد از بهبودی و ترخیص بیمار

در کمپ ترک اعتیاد که بودیم یکی از اعضاء اقرار می کرد که وقتی دعا می کردم به من احساس شرم و خجالت ، بیگانگی و خلا دست می داد.
رابطه من با خداوند نیاز به پشتکار من داشت من باید حتی زمانی که هیچ احساسی به من دست نمی داد باز هم به دعا کردن ادامه می دادم زمان زیادی طول کشید تا دعا کردن برایم طبیعی شد.

ادامه مطلب
بهمن ۲۲, ۱۴۰۲
0
آموزشی

هدف گذاری و رسیدن به رویاهایمان در کمپ ترک اعتیاد

هدف گذاری کمپ ترک اعتیاد یکی از شیوه‌های نوین و بروز برای ایجاد انگیزه و تقویت اراده بیماران می‌باشد که از جهت روانشناسی این امر باعث میشود رسیدن به بهبودی و حتی در ادامه زندگی بهبودیافتگان بسیار مهم و حائز اهمیت باشد.

ادامه مطلب
بهمن ۱۷, ۱۴۰۲
0
اخبار و مقالات

درک و انجام آموزش های کمپ ترک اعتیاد

آموزشهای کمپ ترک اعتیاد و انجام آن در مراحل بهبودی بسیار مهم است و باید در انجام آن ثابت قدم بود و به آنها عمل کرد.

درک وپذیرش قدم هاوسنت ها برای همه ما مهم است

ما باید از چیزهایی که در کمپ ترک اعتیاد و در جلسات بهبودی آموخته ایم استفاده کنیم در غیر این صورت این آموخته ها بی ارزش میشوند. زمانی که درگیر خدمت ایثارگرانه شویم درک میکنیم که لازم است ازتمام اصولی که آموخته ایم و به آن عشق می ورزیم استفاده کنیم.

ادامه مطلب
بهمن ۱۴, ۱۴۰۲
0
اخبار و مقالات

تقویت اراده در کمپ ترک اعتیاد

تقویت اراده ترک اعتیاد با استفاده از تقویت ارتباط معنوی با خداوند که قدرت برتر از تمامی کائنات و تکیه کردن به قدرت بی نهایت خداوند. اگر قرار است تا رابطه ما با نیروی برتر (خداوند) برای ما مفید باشد حتما باید یک رابطه صادقانه باشد با مشارکت گذاشتن در جلسا کمپ ترک اعتیاد ترس یأس و عصبانیت به شهامت زیادی نیاز داریم ما از راه های مختلفی دعا میکنیم خیلی از ماحرف زدن با خداوند

ادامه مطلب
بهمن ۱۱, ۱۴۰۲
0
اخبار و مقالات

تاثیر روحانیت و معنویت در کمپ ترک اعتیاد

عملکرد کمپ ترک اعتیاد ازگل در رابطه با اعتقادات و معنویت افراد و رشد فکری آنها نسبت به روحانیت درونی با برگزاری جلسات گروهی و فردی.
هر قدر که رفتار و عملکرد ما با باورهای ما سازگارتر و مطابق تر شود، درک بهتری ازخود واقعیمان پیدا می‌کنیم. اگر چه ما بیماری داریم که لازمه آن مراقبت از افکارمان است ، اما میتوانیم هم خوبی ها و هم بدی های خود را ببینیم.

ادامه مطلب
بهمن ۷, ۱۴۰۲
0
آموزشی

رشد فکری در کمپ ترک اعتیاد

رشد در کمپ ترک اعتیاد ازگل بگونه ای بود که بخدا زیاد فکر و تامل میکردم به اشتباهاتم و لغزش‌هایم البته قسمتی از آن بسیار خصوصی و شخصی است این شرایط بطور شگفت آوری غیرقابل بیان و توصیف ناپذیراست مواقعی وجود دارد که ما باید به تنهایی درحضور نیروی برتر خود (خداوند) باشیم و با او قدم بزنیم.

ادامه مطلب
بهمن ۴, ۱۴۰۲
0
آموزشی

خود باوری در کمپ ترک اعتیاد

هریک از ما طریقه روحانی خاص خود را دارد کاوش در روحانیت در اصل سفری است جهت کشف خود واقعیمان زمانی که با آگاهی روحانی زندگی کنیم به هماهنگی با خود ، دیگران وخداوندی که خود درک میکنیم دست میابیم یک دستورالعمل خاص برای روحانیت وجود ندارد. هریک ازماطریق خاص خودرابرای زندگی توام باروحانیت خواهیم یافت که این به ما اجازه خواهد داد تا در انتخاب روش زندگی خود آزاد باشیم البته این آزادی همراه با مسئولیت است

ادامه مطلب
دی ۳۰, ۱۴۰۲
0
آموزشی

12 قدم تا ترک اعتیاد

هیچ جدایی و تمایزی بین قسمت روحانی با بقیه برنامه وجود ندارد همانگونه که تراش یک الماس از سنگ اصلی آن جدا نیست مفاهیم روحانی برنامه ما نیز از یکدیگر جدا نیستند و چشم اندازی است از کل برنامه همه برنامه روحانی است درک ما از این مسئله در طی زمان تغییر میکند بعضی اوقات ما فکر میکنیم اصول روحانی از کارهایی که لازم است انجام دهیم جدا هستند اما در واقع این دو به هم وصل هستند این را در کمپ ترک اعتیاد

ادامه مطلب
دی ۲۷, ۱۴۰۲
0
اخبار و مقالات

تاثیر جلسات کمپ ترک اعتیاد بر روابط اجتماعی بیمار

جلسات کمپ ترک اعتیاد یک از مهم‌ترین جلسات انگیزشی برای معتادان و بیماران ترک اعتیاد می‌باشد بعضی روزها همدلی کردن با دیگران بسیار آسان به نظر می آید، در جلسات هم احساس پذیرفته شدن و پذیرش دیگران راحت است اما بعضی مواقع هم هرچیز که می‌شنویم باعث دوری ما از گروه می شود.

ادامه مطلب
دی ۱۹, ۱۴۰۲
0
اخبار و مقالات

برنامه‌ها و اهداف پس از ترک اعتیاد

اهداف پس از ترک اعتیاد ساخت شالوده و پایه بهبودی خود می‌باشد. هر قدر که امنیت بیشتری پیدا میکنیم، به همان نسبت افق دیدمان گسترده تر میشود و به اهدافی می رسیم.

ادامه مطلب
دی ۱۰, ۱۴۰۲
0
اخبار و مقالات

شرکت در جلسات پاک ماندن بعد از ترک اعتیاد

اکثر ما بعد از کمپ ترک اعتیاد وقتی به جلسات می رفتیم متوجه میشدیم اعضائی که در حال بهبودی هستند و از خود رضایت دارند انگار که می درخشند. این نور یا برقی که از روح ما ساطع میشود زیباترین چیزی است که ما بعد از ترک اعتیاد جهت ارائه داریم

ادامه مطلب
دی ۶, ۱۴۰۲
0
آموزشی

معتادان گمنام کمپ ترک اعتیاد و برنامه‌های عملی

برنامه بهبودی معتادان گمنام کمپ ترک اعتیاد برنامه های عملی است و نه تئوری.

ما راه خود به یک شیوه جدید از زندگی را با تفکر باز نمیکنیم بلکه ما به کمک برنامه بهبودی و زندگی به شیوه‌ای جدید از تفکر دست پیدا می‌کنیم قبل از این که در کمپ ترک اعتیاد ازگل پاک شویم، هویت ما اساس توهم شکل گرفته بود چه کسی بودیم هستیم یا خواهیم بود.

ادامه مطلب
دی ۳, ۱۴۰۲
0
آموزشی

تاثیر جلسات فردی و گروهی در کمپ ترک اعتیاد

چه چیز باعث میشود تا پس از اینکه نومیدی ما کم شد و از بین رفت باز هم جلسات بهبودی باقی بمانیم؟ البته درست است که ما شوق رساندن پیام به تازه واردان در کمپ ترک اعتیاد را داریم و قدم دوازده به ما یادآوری میکند که این همیشه باید در راس قرارگیرد. اما خیلی از ما معتادان در نقطه ای از بهبودی،

ادامه مطلب
آذر ۲۹, ۱۴۰۲
0
آموزشی

سم زدایی شیشه در کمپ‌ ترک اعتیاد

سم زدایی شیشه یکی از اقدامات اساسی در کمپ‌های ترک اعتیاد است که هدف آن از بین بردن مواد مخدر از بدن و روان شرکت‌کنندگان می‌باشد. این فرایند از طریق برنامه‌های غذایی مخصوص، ورزش، مدیتیشن و تکنیک‌های تنفسی انجام می‌شود.

ادامه مطلب
آذر ۱۸, ۱۴۰۲
0
اخبار و مقالات

راه‌های موثر و بهترین روش ترک اعتیاد

هنگامی که افراد با مشکل اعتیاد مواجه می‌شوند، گاهاً بهترین راه برای ترک اعتیاد یک تجربه متفاوت و تحت نظر حرفه‌ایان متخصص است. کمپ‌های ترک اعتیاد یکی از گزینه‌های مفید برای کسانی هستند که می‌خواهند در یک محیط امن و حمایتی از اعتیاد خود فرار کنند.

ادامه مطلب
آذر ۱۲, ۱۴۰۲
0
آموزشی

۳۰ توصیه مهم رفتا با فرد معتاد در حال بهبودی

رفتار با فرد دارای اعتیاد یکی از عوامل مهم برای بهبود و مدیریت فرد دارای اعتیاد است که نیازمند پشتوانهٔ قوی از جانب خانواده، محیط‌های اجتماعی پشتیبان و تیم درمانی متخصص است. ترک اعتیاد به عبارتی فرآیندی طولانی و همراه با چالش‌های فراوان است که نیازمند حمایت،

ادامه مطلب
آذر ۷, ۱۴۰۲
0
اخبار و مقالات

اشتیاق به پاک شدن در کمپ ترک اعتیاد

بعد از ترک در کمپ ترک اعتیاد زمانی که پاکسازی مخروبه گذشته آغاز میشود مسائلی که لازم است در آنها رشد کنیم ممکن است از بیرون قابل رویت نباشند. پس از ترک اعتیاد ما از عمل کردن بدون فکر و عکس العمل آنی نشان دادن به جایی میرسیم که سعی میکنیم تمام تصمیماتمان دائمی باشند.

ادامه مطلب
آذر ۵, ۱۴۰۲
0