بایگانی برچسب: ترک مواد مخدر

کوکائین چیست و چگونه مصرف میشود و چگونه آن را ترک کنیم؟

What is cocaine?

کوکائین چیست و چگونه مصرف میشود و چگونه آن را ترک کنیم؟ کوکائین (به انگلیسی Cocaine ) یک ماده محرک و اعتیاد آور قوی است که به داروی ۱880 ۱۸۹۰ لقب گرفته است. چرا که در این دوران رواج بسیاری یافته و به وفور مصرف می شده است. با این وجود کوکائین یک داروی جدید […]

بوپره نورفین چیست و چه فوایدی در ترک اعتیاد دارد؟

بوپره نورفین چیست و چه فوایدی در ترک اعتیاد دارد؟

بوپره نورفین چیست و چه فوایدی در ترک اعتیاد دارد؟ بوپره نورفین یک آگونیست نسبی دارای ترکیبی از اثرات آگونیستی و آنتاگونیستی گیرنده های اپیودی است که در درمان وابستگی به مواد افیونی استفاده میشود. بوپره نورفین با نام تجاری سوبوتکس تمجیزک و با نام‌های دورفین تمجیزک دورجیزک جسنور و بوپره جیزک شناخته می شود […]

کراک چیست و بهترین روش ترک آن کدام است؟

کرک چیست و بهترین روش ترک آن کدام است؟ Crack Cocaine

کراک یا کرک چیست و بهترین روش ترک آن چیست؟ از هزاران سال پیش بومیان آمریکای جنوبی برگ‌های گیاه کوکا که منبع کوکائین و کراک (کرک) می باشد را به منظور افزایش انرژی و مقابله با گرسنگی مصرف می‌کردند. کوکائین خالص اولین بار در دهه ۱۸۶۰ از این گیاه استخراج شده و به عنوان یک […]

×

تماس از طریق واتساپ↓

× واتساپ پشتیبانی!