کمپ ترک اعتیاد ازگل
برگزاری مراسمات ایام محرم در کمپ ترک اعتیاد

  1. کمپ ترک اعتیاد ازگل
  2. /
  3. نمونه کار ها
  4. /
  5. برگزاری مراسمات ایام محرم…

برگزاری مراسمات ایام محرم در کمپ ترک اعتیاد
مراسم محرم کمپ ترک اعتیاد اُزگل

برگزاری مراسمات ایام محرم در کمپ ترک اعتیاد اُزگل با حضور سخرا و مداحین