کمپ ترک اعتیاد ازگل
اولین اردوی شمال سال 1403
  1. کمپ ترک اعتیاد ازگل
  2. /
  3. اخبار ازگل
  4. /
  5. اولین اردوی شمال سال…
اولین اردوی شمال سال 1403
اردوی شمال سال 1403

هدف اصلی از اردوی کمپ ترک اعتیاد برنامه‌های اُردویی، مراقبتی، ورزشی و فرهنگی پس از ترخیص و در حال درمان در کمپ ترک اعتیاد این است که به بیماران کمک کند تا مهارت‌های مقابله‌ای و عملی کاربردی و موثری را در روح خود پرورش دهند و با تمرین زیاد به کار بگیرند.

در دوران حساسی که با چالش‌های پاک زندگی کردن روبه‌رو می‌شوند، خدمات مراقبت در حین درمان و پس از ترک اعتیاد به بیمار کمک می‌کند تا انتخاب‌های سالمی درباره سبک زندگی جدید در هر امور، فعالیت‌ها شغل و روابط شان با اطرافیان داشته باشند مهارت‌هایی را که برای مقابله با استرس و هیجان‌های قوی آموخته‌ اند را تقویت کنند.

برگزاری اردوی کمپ ترک اعتیاد چه کمکی به بیماران در حال درمان میکند؟

چند مورد را باید همیشه در نظر داشته باشید.

  1. محرک‌های خاص خودتان را شناسایی کنید و از مصرف دوباره مواد مخدر جلوگیری کنید.
  2. آسیب ناشی از عود احتمالی اعتیاد را به حداقل برسانید.
  3. از کمک خانواده و گروه‌های حمایتی به درستی استفاده کنید.
  4. با بهره‌گیری از خدمات مراقبت بعد از ترک اعتیاد اطمینان حاصل می‌شود که پیشرفت به دست آمده در درمان حفظ می‌شود و بیمار مهارت‌های فرا گرفته شده طی درمان اولیه را در قالب راهبردی موثر برای رسیدن به زندگی پربار و رضایت‌بخش به کار می‌گیرد.
  5. احتمال ترک موفقیت‌آمیز ترک اعتیاد با حمایت و برنامه‌ریزی مناسب افزایش می‌یابد.

برنامه‌های مراقبتی پس از ترک اعتیاد در مرکز ترک اعتیاد امید رهایی راگا

💥 شناسایی منابع لازم برای ترک اعتیاد موفق یکی از مهمترین اهداف درمان اعتیاد است. از زمانی که وارد کمپ ترک اعتیاد می‌شوید، گروه درمان به شما کمک می‌کند تا مهارت‌های زندگی جدیدی را در خود پرورش دهید و به ابزار لازم برای داشتن یک زندگی پاک و سالم مجهز شوید.

ترک اعتیاد فقط به معنای حذف مواد مخدر و الکل از بدن یا متوقف کردن رفتارهای مخرب نیست؛ اگر می‌خواهید اعتیاد را برای همیشه ترک کنید، باید زندگی سالم و جدیدی را در پیش بگیرید که حس هدفمندی، رضایت و معنادار بودن تلاش‌هایتان را در شما القاء کند.