کمپ ترک اعتیاد ازگل
معتادان گمنام کمپ ترک اعتیاد و برنامه‌های عملی
  1. کمپ ترک اعتیاد ازگل
  2. /
  3. مقالات
  4. /
  5. آموزشی
  6. /
  7. معتادان گمنام کمپ ترک…
جشن پاکی بیماران کمپ ترک اعتیاد اُزگل
معتادان گمنام کمپ ترک اعتیاد و برنامه‌های عملی

برنامه بهبودی معتادان گمنام کمپ ترک اعتیاد برنامه های عملی است و نه تئوری.

ما راه خود به یک شیوه جدید از زندگی را با تفکر باز نمیکنیم بلکه ما به کمک برنامه بهبودی و زندگی به شیوه‌ای جدید از تفکر دست پیدا می‌کنیم قبل از این که در کمپ ترک اعتیاد ازگل پاک شویم، هویت ما اساس توهم شکل گرفته بود چه کسی بودیم هستیم یا خواهیم بود. در برنامه بهبودی ما از طریق عملکرد خود به واقعیت ربط پیدا می‌کنیم.
ما حضور داریم و نقش خود را انجام می‌دهیم ما شغل، رابطه و پست خدماتی را آزمایش و تجربه می‌کنیم بعضی از ما حتی ممکن است با کاری پیش پا افتاده مانند تعهد به رسیدگی و زنده نگه داشتن گیاهی در خانه کار خود را شروع کنند. از هرجا که شروع کنیم به هرحال هر یک از ما پاک قدم به دنیای بیرون می‌گذاریم و چیزهای جدید را امتحان می‌کنیم ما از طریق موضع گیری ریسک کردن و آسیب پذیر بودن شناخت بهتری از خود پیدا می‌کنیم حتی زمانی که اشتباه می‌کنیم چیزهای جدید و مهمی درباره خود می‌آموزیم.

معتادان گمنام چه آموزش‌هایی در کمپ ترک اعتیاد دارند؟

ما به عنوان یک معتاد در حال بهبودی با یکدیگر هم ذات پنداری می‌کنیم و اصل روحانی گمنامی به ما یاد می‌دهد که این مهمترین چیز است. ما بیماران ترک اعتیاد اگر فراموش کنیم که بیماری کشنده‌ای داریم دیگر فرق نمی‌کند کی یا چی هستیم.
اما زمانی که این مسئله برایمان آشکار باشد و به شرایط پاک بودن و رفتن به جلسات و ارتباط با روانشناس و درمانگر عادت کنیم فرصتهای فراوانی پیش روی ما قرار میگیرد به عنوان معتادان در حال بهبودی ما آزادیم تا در این دنیا بگردیم و در نظر بگیریم که کی هستیم و میخواهیم چه باشیم به قول یکی از اعضاء با تجربه ترفند انجام این کار این است که دریابیم که واقعاً کی هستیم و هدفمند زندگی کنیم.

آموزش‌های معتادان گمنام چه چه تغییراتی در زندگی ایجاد می‌کند؟

رابطه با خودمان ممکن است به زمان زیادی نیاز باشد تا ما احساس آزادی کنیم زمانی که با حضور و برنامه های معتادان گمنام کمپ ترک اعتیاد بهبودی را شروع کردیم از خیلی لحاظ درهم شکسته بودیم و اوضاع خرابی داشتیم. اگرچه پاک زندگی کردن به این معنی نیست که در بحران باشیم، اما ممکن است بعضی مواقع اینگونه به نظر آید احساسات ما شدید است. تغییرات زیادی در زندگیمان در حال وقوع است و تغییر میتواند آشفته کننده زندگی باشد حتی وقتی که مثبت است. شخصیت و احساسات ما توسط اعتیادمان احاطه شده بودند.
به همین علت زمانی که پاک میشویم دچار سردرگمی و گیجی میشویم ممکن است مدت زمانی بگذرد تا ما فرصت (و شاید نیاز آن را پیدا کنیم تا از خود بپرسیم من واقعاً کی هستم؟” ما در بهبودی تغییر میکنیم و در عین حال برایمان آشکار میشود که ما در طول مدت زندگی چه کسی بوده ایم ما خود را پیدا میکنیم. برای خیلی از ما این به معنی برگشت سلامت عقلی است که قدم دوم درباره آن صحبت میکند این ممکن است به معنی برگشت به شرایطی باشد که قبلاً هرگز تجربه نکرده بودیم زیرا هیچ وقت فرصت آن را نداشتیم تا خود واقعیمان باشیم بدون اینکه تظاهر کنیم یا قایم شویم یا سعی کنیم خود را یک چیز یا یک کس دیگر نشان دهیم.

مهمترین و شاخص ترین تعریف معتاد از خود

راههای زیادی هست که ما از آن طریق خود را توصیف می‌کنیم که شاخص‌ترین و مهمترین آنها نیز نسبت به شرایط و این که کجای زندگی قرار داریم می‌توانند تغییر کنند هویت کلمه‌ای گیج کننده است که نشانگر چیزهای است که ما را از هم متمایز می‌سازد و در همان حال نشانگر چیزهایست که ما در آن مشابه هستیم هویت ما متشکل است از چیزهای که مشخص می‌کنند که آیا ما جزئی از یک گروه هستیم یا خیر با آن که داستان هر یک از ما با دیگری تفاوت دارد اما همانگونه که نشریات ما می گوید “اعتیاد وجه مشترک همگی ما است.”
قبل از حضورمان در کمپ ترک اعتیاد زمانی هویت ما به عنوان یک معتاد مصرف کننده توصیف میشد در آخر خط به نظر میرسید ما هیچ چیز نیستم جز عصاره اعتیاد. زمانی که در کمپ ترک اعتیاد پاک میشویم شروع به کشف خود واقعیمان میکنیم بعضی از ما برمیگردیم به هویت گذشته خود که زمانی آن را میشناختیم ولی بعد گمش کرده بودیم. بعضی از ما نامطمئن از اینکه ممکن است به چه شخصی تبدیل شویم قدم در این فرآیند میگذاریم تجربه ما از گذشته ممکن است کار را برای بعضی از ما در آزمودن راههای جدید سخت کند.

برچسب هایی که یک معتاد نباید به خود بزند

برچسب‌های که در گذشته به خود زده ایم مثل (معتاد_ کارتن خواب_ مصرف کننده مواد _ هروئینی _ شیشه ایی_ توهمی_ تریاکی _ قرصی _ دزد و……) به ما اجازه تغییر را نمیدهند تجربیات عاطفی شدید هویت ما را شکل داده اند. بعضی مواقع حتی خود واقعی ما را توصیف میکنند. این تجربیات شخصیت ما را ساخته اند و ما آن را قبول کرده ایم به همین دلیل ممکن است ما نخواهیم خود را به شکل دیگری ببینیم بعضی مواقع ما خیلی ساده در تجربیات بد و حل نشده گذشته مانند سواستفاده زندان یا از دست دادن ،عزیزی گیر میافتیم چگونه آنچه که بودیم با آنچه که میخواهیم در بهبودی باشیم را تطبیق میدهیم؟ ما میخواهیم از گذشته خود رها شویم بدون اینکه فرصت یادگیری از آن را از دست بدهیم.
بعضی اوقات زمان زیادی وقت لازم است تا ما درک منطقی از شخصیت خود پیدا کنیم. ممکن است اگر زندگیمان با زندگی گذشته خیلی متفاوت شود، بخواهیم به زور و به کمک ترس خود را مجبور کنیم که به هرج و مرج یا درد آشنای گذشته برگردیم کم کم در می یابیم که مقدار زیادی از آشفتگیهای که با آن دست به گریبان هستیم نتیجه انتخابهای است که میکنیم.

12 قدم کاربردی تا ترک اعتیاد

تجربیات معتادان گمنام برای انتخاب جدید در زندگی

زمانی که با انتخابهای جدید راحت باشیم زندگیمان بکلی تغییر میکند بعضی چیزهای که ما را خیلی خوشحال میکند چیزهای است که ما هرگز خواهان آنها نبوده ایم بعضی از ما تجربه” زنده شدن مجدد رویاهای گم شده” را داریم. یعنی پیگیری آرزوهایمان از همان جایی که آنها را رها کرده بودیم و در نهایت زندگی به نحوی که همیشه خواهانش بودیم.
تعداد دیگری از ما در می یابند که رویاهای رها شده گذشته دیگر به درد شخصیت امروزشان نمی خورد ما با تاریخچه تاسف آوری از قولهای شکسته رویاهای از دست رفته، ناصادقی خیانت و شکست وارد کمپ ترک اعتیاد ازگل و برنامه معتادان گمنام کمپ ترک اعتیاد برای بهبودی شدیم باور داشتیم که ما ارزش چیزهای که خواهانشان هستیم را نداریم حتی از داشتن رویا میترسیدیم. بعضی از ما در بهبودی هم برای سالیان زیاد خود را تنبیه میکنیم و خود را از هرگونه لذت و نشاط عقب می‌کشیم چون فکر میکنیم که این چیزها حق ما نیست.
ابزار و عشقی که از معتادان گمنام کمپ ترک اعتیاد و برنامه بهبودی پیدا می‌کنیم علیرغم ریشه دار بودن این مسائل به ما کمک میکند تا این الگوها را بشکنیم و از بین ببریم ما خیلی سریع در الگوها گرفتار میشویم نیاز به مراقبت داریم تا الگوهای قدیمی دوباره بروز نکنند به چیزی نیاز داریم تا جریان افکار منفی را در ما بشکند این چیز ممکن است نوعی عمل کرد باشد مثلاً مراقبه، یا رفتن به جلسه یا رفتن نزد روانشناس و یا درمانگر و ارتباط با کمپ ترک اعتیاد ممکن است کاری باشد که دیگران انجام می‌دهند.

مشاوره روانشناسان در کمپ ترک اعتیاد

دوستان و راهنمای ما و درمانگران روان‌شناسان به خوبی ما را می‌شناسند و میتوانند تشخیص دهند که ما از راه راست خارج شده ایم و به ما کمک کنند تا به سرجای خود برگردیم. زمانی که فقط برای امروز زندگی کنیم به شهامتی دست مییابیم که تصورش را نیز نمی کردیم و میتوانیم در زندگی با نشاط هیجان و امید فراوان به جلو برویم. اما اگر در گذشته سير کنیم یا نگران آینده باشیم قبل از اینکه بفهمیم چه اتفاقی افتاده میبینیم که دوباره گیر افتاده ایم.
در خارج از برنامه بهبودی هیچ جواب آسان و منحصر بفردی برای رسیدن به صلح و آرامش با گذشته وجود ندارد و بندرت این اتفاق به یکباره رخ میدهد. در طول بهبودی بتدریج قسمت های مختلفی از خودمان در دسترس ما قرار میگیرد و قسمتهای دیگر آماده اند تا ما را رها کنند این فرآیند بعضی مواقع توأم با صلح و آرامش و بعضی مواقع وحشتناک است.
اگر مسئله ای با یک بار قدم کار کردن یا با چندبار صحبت با راهنمایمان روانشناسمان یا درمانگر حل نشد به این معنی نیست که ما در حال پیشرفت نیستیم بازگشت مجدد و چندباره به کارکرد قدم و یا به قول معروف بازگشت مجدد به صحنه وقوع جرم تجربه مشترکی است که اکثر ما در بهبودی داریم هر قدمی که کار میکنیم قسمتی از وجودمان به ما باز می گردد و قسمت کوچکی از بار پشیمانی شرم و ترس را میکاهد ما بعضی از باورهایمان نسبت به خود را رها کرده و آنها را جایگزین میکنیم به بعضی از چیزهای که در گذشته ستایش میکردیم رجوع میکنیم و بررسی می‌نمائیم که آیا هنوز هم به درد ما میخورند یا نه روش تغییر در ما تعجب آور است.

نقص‌هایی که با کمک معتادان گمنام کمپ ترک اعتیاد برطرف می‌شود.

ما در طول مسیر خود قطعاتی را جا می‌گذاریم. تقریباً شبیه بازی بچه ها است: با هر قدم که به جلو بر می‌داریم باید به پشت سر خود نگاه کنیم و قسمتی از گذشته را جبران کنیم بعضی نقص‌های اخلاقی برطرف می‌شوند اما به همراه آن نیز بعضی از داشته هایمان از بین میروند ما شغل خود را عوض می‌کنیم و تازه پس از آن در می یابیم که قسمت بزرگی از هویت ما از نحوه کسب درآمدمان سرچشمه میگرفته است یا تغییر در رابطه ای را تجربه می‌کنیم و می‌بینم که باعث تغییر ما در زمینه های دیگر نیز می‌شود.
این میتواند ناراحت کننده باشد ممکن است ما نخواهیم اقرار کنیم که چیزی که در گذشته برای ما کارآیی داشت دیگر به نفع ما نیست در حالی که شروع به شناخت بهتر از خود میکنیم ممکن است از رشد بیشتر بترسیم زیرا امکان دارد شخصیت خود را که تازه از آن شناخت پیدا کرده ایم را ازدست بدهیم. در کمپ ترک اعتیاد ازگل تجربه به ما ثابت کرده است که هر قدر بیشتر تمایل داشته باشیم در زندگی به جلو برویم، بیشتر به شخصیت اصلی خود تبدیل میشویم.

پاک ماندن با کمک کمپ ترک اعتیاد

ما از طریق گذر کردن از سختی‌ها و پاک ماندن و استفاده از تجربه به دست آمده، حقایق بیشتری در مورد بیماری اعتیاد خود کشف می‌کنیم ممکن است فکر کنیم که مورد آزمایش قرار گرفته‌ایم اما واقعیت آن است که ما بطور مستمر در حال آزمایش ایمان و درک خود در برابر تجربیاتمان هستیم. وقتی که در روند بهبودی به مشکل برمی‌خوریم ممکن است احساس کنیم همان جایی قرار داریم که قبل از پاک شدن در آن بودیم و در حالیکه بعضی اوقات تجربه های قدیم را در زندگی جدید خود تکرار می‌کنیم اغلب یک مشکل موقتی را با یک شرایط دائم اشتباه می‌گیریم.
عمل ساده پذیرش خود باعث تغییر ما می‌شود ما شروع به داشتن رفتاری بهتر با خود میکنیم و در برابر دنیا با فروتنی جدیدی عکس العمل نشان میدهیم. درمانگر و روانشناس به ما میگوید ما میخواهیم بدون ترس یا تعرض در چشمهای دنیا نگاه کنیم در حالیکه خرابکاری‌های گذشته را پاک می‌کنیم و به روش جدیدی زندگی می‌نمائیم، به اعمال جدید خود احترام گذاریم و در این فرآیند نیز در می یابیم که خودمان نیز قابل احترام هستیم.

اهداف معتادان گمنام در کمپ ترک اعتیاد

قسمتی از جاذبه اعضاء قدیمی و با تجربه ما این است که آنها غیرعادی و عجیب به نظر می‌رسند روانشناس و درمانگر می‌گوید که این حالت نتیجه این است که دیگر نیاز ندارند تا همیشه گارد یا حالت تدافعی داشته باشند. ما بیشتر و بیشتر با خود واقعیمان احساس راحتی میکنیم ما در دنیا دقیقا به همان شکلی که هستیم ظاهر می‌شویم این آزادی قسمتی از وعده ای است که سنت سوم به ما داده است برای اینکه تنها یک لازمه جهت عضویت وجود دارد- تمایل به قطع مصرف مواد مخدر- و از آنجا به بعد به ما اجازه داده شده تا هر کسی که می‌خواهیم باشیم دیگر لازم نیست دروغ بگوئیم تا پذیرفته شویم.
در برنامه بهبودی در کمپ ترک اعتیاد یاد میگیریم که اصل گمنامی را رعایت کنیم و با کمک روانشناس در پی رفع اعتیاد های رفتاری و اعتیاد های گفتاری خود باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *