کمپ ترک اعتیاد ازگل

مرکز ترک اعتیاد اُزگل افتخار دارد با پذیرش 4000 هزار مددجو در 10 سال گذشته و با پیگیری های مستمر و ارتباطات با بیمارن عزیز و همچنین آموزش های مختلف در دوران پس از ترخیص به پاکی بیماران کمک و مددکار خانواده می باشد.