ویزیت سرپایی > ویزیت سرپایی کمپ ترک اعتیاد ازگل

در ویزیت سرپایی که در کمپ ترک اعتیاد ما انجام مي شود ، بيماران طبق نظر پزشک فنی، مورد آزمايش ادرار و تست هاي مختلف قرار مي گيرند و اين امر باعث مي شود كه اگر تست اعتياد بيمار مثبت و يا ميل به مصرف و وسوسه در بيمار بالا باشد و احتمالأ لغزشي اتفاق افتاده باشد ، اقدامات لازم به صورت اورژانسي صورت بگيرد .

ویزیت سرپایی

در ويزيت سرپايي ابتدا بيماران توسط مدیریت مرکز، مشاوره اولیه انجام و بیمارمورد ارزيابي قرار مي گيرند و سپس از نظر پزشک فنی ویزیت و بررسي شده و در اين سير تمامي مشكلات و علائم ايشان از نظر شدت ، قدرت ، مدت و تغييرات ثانويه به مواد بررسي مي شود و درمان و ترک اعتیاد بر اساس گزارش بيمار و خانواده وي و تشخيص تخصصي ، شروع و يا تغيير داده  مي شود.
ويزيت هاي سرپايي معمولأ زماني بين یک تا دو  ساعت را به خود اختصاص مي دهند كه اين زمان در اولين مراجعه ي بيماران در کمپ ترک اعتیاد تهران ، به دليل زمان قابل توجهي كه جهت اخذ اطلاعات ، از پيشينه ي بيماري و علائم و رسيدن به تشخيص و تشکیل پرونده می باشد .

برخی از آخرین مقالات ما را از دست ندهید: