کمپ ترک اعتیاد ازگل

بیماران مرکز ترک اعتیاد امید رهایی راگا جلسات آموزشی 12 قدم را به صورت همه روزه صبح و عصر توسط مددیاران اعتیاد جناب آقای علیرضا کامیاب و آقای احسان اکبری برگزار و از تجربیات پاکی همدردان عزیز بهرمند می شوند. و همچنین برگزاری جلسات مشاوره فردی هبصورت روزانه انجام می شود.