کمپ ترک اعتیاد ازگل

بیماران در طول درمان در کمپ ترک اعتیاد اُزگل با توجه به نیاز های روانشناسی و اعتیاد های رفتاری توسط متخصص اعصاب و روان جناب آقای دکتر علیرضا محتشم بصورت ماهیانه ویزیت و درمان های تخصصی ارائه می گردد.