کمپ ترک اعتیاد ازگل

در کمپ ترک اعتیاد اُزگل بیماران هنگام پذیرش توسط پزشک مسئول فنی جناب آقای دکتر کیهان حسنی ویزیت و علائم ظاهری جسمانی مثل فشار خون، وزن(weight)، علائم هوشیاری consciousness) و درجه حرارت بدن temperature) بررسی می شود.