کمپ ترک اعتیاد ازگل
ویزیت بیماران کمپ ترک اعتیاد ازگل توسط دکتر کیهان حسنی
  1. کمپ ترک اعتیاد ازگل
  2. /
  3. اخبار ازگل
  4. /
  5. ویزیت بیماران کمپ ترک…
ویزیت بیماران کمپ ترک اعتیاد ازگل توسط دکتر کیهان حسنی
ویزیت بیماران کمپ ترک اعتیاد

ویزیت بیماران کمپ ترک اعتیاد ازگل (توسط دکتر کیهان حسنی) به صورت مستمر بیماران توسط پزشک عمومی متخصص ویزیت و روند درمانی آن ها تا بهبودی کامل بررسی می‌شود.

این گونه پذیرش‌های مستمر بیماران در روند درمانی از دو جنبه قابل اهمیت است که در ادامه به آنها می‌پردازیم.

همانطور که می‌دانید در کمپ ترک اعتیاد ازگل از پزشکان و روانشناسان متخصص برای تاثیر بهتر در مراحل درمانی بیماران شما و اطلاع از وضعیت بیمار به صورت هفتگی یا چند روزه درخواست می‌شود تا برای ویزیت در کمپ ازگل حاظر شوند.

از جنبه دیگر ویزیت بیمار در کمپ ترک اعتیاد برای اطلاع رسانی به خانواده های بیمارن هم دارای اهمیت هست تا از حال روحی و جسمی بیمار و روند درمانی آنها مطلع شوند تا در جلسات و ملاقات‌ها با بیماران خود با روحیه بالا حاظر و باعث بالا رفتن روحیه بیماران خود در کمپ ترک اعتیاد شوند.

ما در کمپ ترک اعتیاد ازگل با تهیه گزارش‌های مکتوب توسط تیم متخصص و متعهد از روند درمانی تلاش کرده‌ایم تا به صورت شفاف خانواده‌ها را از روند درمانی بیماران مطلع سازیم.

ویزیت بیماران کمپ ترک اعتیاد ازگل

ویزیت بیماران کمپ ترک اعتیاد ازگل

ویزیت بیماران کمپ ترک اعتیاد ازگل